Meny

Senterkvinnenes Landsmøte 20-22.mars

3 dager fylt med politiske diskusjoner, faglig påfyll, meningsutvekslinger, smil, latter og samhold. Det er det som preger Senterkvinnenes Landsmøte.  Over 40 delegater samler seg på Gardermoen helga 20-22.mars for å jobbe med politikk og organisasjonsutvikling.

Landsmøtet i Senterkvinnene samles hvert annet år og det er mange saker som skal behandles. I tillegg til de tradisjonelle landsmøtesakene;  regnskap, årsmeldinger, resolusjoner m.m., gleder vi oss blant annet til en engasjert og interessant generaldebatt.

Senterkvinnenes vedtekter skal også revideres, slik at de passer med dagens virkelighet. Vedtekter er et viktig styringsverktøy for enhver organisasjon og må derfor gjennomgås med jevne mellomrom.

Vår politiske plattform Grønn Feminisme er også under revisjon, og på Landsmøte vil det bli arrangert gruppearbeid knyttet til temaer i den politiske plattformen. Vi er også så heldige at en av Senterkvinnenes stødige støttespillere, Anne Beate K. Tvinnereim (2 nestleder i Senterpartiet) vil gi oss mange gode innspill under tittelen;  Sp-politikk mot 2021. Senterkvinnenes politiske plattform er grunnlaget for de innspill som Senterkvinnene vil gi inn mot programarbeidet i partiet.

En vesentlig del av ett Landsmøte er å behandle og vedta resolusjoner. Senterkvinnenes Landsmøte er ikke noe unntak og det er allerede kommet inn mange forslag, men vi har plass til flere.

I tillegg til politikken og det formelle programmet, blir det tid til mingling og trivelig samvær for både nye og mer erfarne delegater. Senterkvinnene gleder seg til lærerike, interessante og trivelige dager, sammen med politisk engasjerte damer i alle aldre og med ulik bakgrunn.