Meny
2022 Lars Fjeldstad, ordfører i Osterøy, Hordaland, Vestland

Sps ordførerforum for perioden 2024-2027

Sentralstyret vedtok på møte 13. desember å videreføre ordningen med å oppnevne et ordførerforum, med en ordfører fra hvert av fylkeslagene. Lars Fjeldstad, ordfører i Osterøy i Hordaland ble oppnevnt som leder, med Siri Blichfelt Dyrland, ordfører i Midt-Telemark som nestleder.

Mandat og rammer for arbeidet:

1. Ordførerforumet skal være en referansegruppe for stortingsgruppa, KS-gruppa og sentralstyret. Forumet skal i særskilt grad ha jevnlig kontakt med kommunalfraksjonen i stortingsgruppa. Begge parter har ansvar for å bidra til dette.

2. Ordførerforumet skal så langt som mulig forankre sine konklusjoner og innspill med øvrige ordførere og varaordførere.

3. Forumet skal involveres i planleggingen partiets sentrale ordførerkonferanser og valgkampene i 2025 og 2027.

4. Forumet møtes normalt 3-4 ganger pr. halvår, og da som regel digitalt.

5. Forumets leder og nestleder planlegger forumets møter i samarbeid med sekretæren.

Sammensetning:

• Lars Fjeldstad, Osterøy, Hordaland, LEDER

• Siri Blichfelt Dyrland, Midt-Telemark, NESTLEDER

• Lars Tarald Myrum, Valle, Agder

• Paul Johan Moltzau, Hurdal, Akershus

• Sunni Grøndahl Aamodt, Modum, Buskerud

• Tor Erik Labahå, Vardø, Finnmark

• Marte Larsen Tønseth, Løten, Hedmark

• Svein Roksvåg, Smøla, Møre og Romsdal

• Britt Kristoffersen, Hamarøy, Nordland

• Ola Tore Dokken, Nordre Land, Oppland

• Jarle Bø, Randaberg, Rogaland

• Gunn Omdal Mongstad, Solund, Sogn og Fjordane

• Simon Løvhaug, Salangen, Troms

• Gunn Iversen Stokke, Skaun, Trøndelag

• Reidar Kaabbel, Våler, Østfold

• I tillegg deltar leder av Senterpartiets KS-gruppe som observatør. Hvem det blir skal velges på KS landsting i Trondheim 13. og 14. februar neste år.