Meny
Verdens miljødag 2024

Verdens miljødag 2024: Lokale aksjonsdager 5 - 9. juni

FNs internasjonale miljødag ble innstiftet i 1972 og markeres 5. juni hvert år. Som mange vet har Senterpartiet og Senterpartiets Studieforbund markert denne dagen med aksjoner over hele landet i mer enn 30 år.

I år har FN valgt ørkenspredning, tørke og restaurering av land som tema for miljødagen. Restaurering av land står sentralt i FNs tiår for restaurering av økosystemer (2021-2030)

Levende økosystemer er helt avgjørende for å oppnå bærekraftsmålene. Naturavtalen, som Norge er tilsluttet, har som mål å stoppe og reversere tap av natur og økosystemer.

Naturressursene er grunnlaget for økonomi, samfunnsliv og velferd. Det er livsnødvendig å sikre matproduksjon og rent vann. Derfor er også langsiktig og ansvarlig forvaltning grunnprinsippet i Senterpartiets miljøpolitikk. I vår forvaltertenkning har mennesket ansvar for å ta vare på naturen og miljøet. Matproduksjonen er sårbar, både lokalt og globalt. Dette fikk vi merke også i Norge i 2023.  Tørke, flom og ekstremvær førte til store naturskader og avlingssvikt mange steder i landet. Matjord og infrastruktur er også utsatt, spesielt ved store nedbørsmengder og annet ekstremvær.

Matsikkerhet og beredskap henger nært sammen, og derfor er disse to temaene valgt for Senterpartiets lokale aksjonsdager i forbindelse med markering av årets Miljødag. 

Markeringen i år skjer i dagene 5 -9. juni. Her er noen ideer til hvordan vi kan markere Miljødagen i denne perioden:

  • Standsaksjon med utdeling av løpesedler og annen informasjon
  • Leserinnlegg i lokalavisen
  • Aksjon i Facebook og andre sosiale medier
  • Utearrangement, som f.eks. markvandring
  • Temamøte/folkemøte
  • Møte opp på utfartssteder, og servere kaffe og løpesedler
  • Ryddeaksjon: rydde plast og annet søppel, og sørge for publisitet i lokalavis og sosiale meier

Innsamling til Senterpartiets solidaritetsarbeid for småbønder i Nepal

Senterpartiet samarbeider med Utviklingsfondet, som driver utviklingsarbeid på landsbygda i Nepal.

Gjennom innsamling av midler bidrar vi til å styrke lokalsamfunn og matsikkerhet i et av verdens fattigste land. Nepal er svært utsatt for naturskader som følge av ekstremvær, som gjør det stadig vanskeligere å drive med matproduksjon. Vi vil derfor oppfordre til innsamling av midler til Nepal i forbindelse med de lokale aksjonsdagene.

En «aksjonspakke» som består av løpesedler, brosjyre, informasjon om solidaritetsarbeidet i Nepal samt tips til standen vil bli sendt ut til lokallagene i forkant av aksjonsdagene.