Meny
Bålkaffe i Troms

Beredskap og sentralisering er viktig døgnet rundt

Da partilederen besøkte Tromsø på sin valgkamptur med sørgående hurtigrute, måtte arrangementet holdes på natten. Det understreker bare at viktige tema som beredskap og sentralisering er viktig døgnet rundt.

Publisert: 02.08.2021

Etter en vellykket valgkamp-åpning på Nordkapp-platået, fikk Troms Senterkvinner møte Trygve og hans følge i Telegrafbukta i Tromsø. Når nettene er lyse, kan vi likegodt møtes på nattestid. Verken Trygve eller vi andre som møtte opp, hadde vært med på nattmøte i Senterpartiregi før. Ellers er jo Senterpartiet i Tromsø godt kjent med politisk arbeid ut i de sene timer, spesielt da Tromsø Jernbanestasjon var samlingsted for Eu-motstandere og andre politisk  på 90- tallet interesserte.

Styremedlem i Troms Senterkvinner, Unni Haug holdt i egenskap av leder for Luftambulansetjenesten, en innledning om beredskap og anbud. Spesielt viktig er det å få denne tjenesten inn i offentlig styring slik at den blir oversiktlig, trygg og forutsigbar for befolkningen. -" Her hvor avstandene er store, holder det ikke med ambulanser når det står om liv og død."

Partileder Trygve innledet om de sakene folk er spesielt opptatt av nå og hvor stikkordet er sentralisering. For oss i Troms vet vi hva det betyr når lensmannskontor legges ned og viktige statlige arbeidsplasser forsvinner fra distriktene.

Førstekandidat i Troms, Sandra Borch innledet om valgkampen og sakene som blir viktige for Troms. Oppløsning av det tvangssammenslåtte Troms og Finnmark blir førsteprioritet i en ny regjering.

At bålkaffen denne gangen måtte drikkes om natten understreker bare behovet for at beredskapen må være nær og tilstede hele døgnet. For å få til det trenger vi en tydelig desentraliserende poltikk. Senterpartiet i Troms kommer til å arrangere bålkaffe mange steder i fylket utover i valgkampen. Her blir det mulighet for både nye og gamle Senterpartister til å møtes og et aktivt Senterkvinnelag deltar så ofte de kan.