AKERSHUS SENTERPARTI

Ledelse

Adresse: Grensen 9B, 0159 Oslo
Epost: akershus@sp.no
Tlf: 23 69 01 00

Aktuelt i Akershus

10. mars 2017

Regjeringens fylkesmannsorganisering gir mer statlig rot

- Denne regjeringen har rotet det til mer enn ryddet opp i den regionale organiseringen av statlig virksomhet, sier Heidi Greni.

3. mars 2017

Regjeringens forslag er lureri

– Regjeringens forslag til endringer i Naturmangfoldsloven vil gi mer ulv i Norge. Bestanden er mye høyere enn det Stortinget har bestemt og folk som føler dette på kroppen er fortvilet og føler seg oversett. Regjeringen har fra dag én ignorert både Stortinget og folkets bekymring. Dagens forslag fra regjeringen om endringer i naturmangfoldloven kan i realiteten gjøre det enda vanskeligere å felle ulv. Det kommer Senterpartiet aldri til å godta, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad.

23. februar 2017

Ja til Sp-staten

Det gjev nemleg ikkje meining når Jon Hustad i førre nummer av Dag og Tid skriv at vern av skog er eit klimatiltak og at hogst aukar utsleppa, skriv Ola Borten Moe.