Bli medlem i Senterpartiet du også
Trygve Slagsvold Vedum
Leder, Senterpartiet
Grønne byer, levende distrikt og små forskjeller
Trygve Slagsvold Vedum
Leder, Senterpartiet
  • Avgiftsskjerpelse forkledd som forenkling

    I forslag til statsbudsjett kommer det fram at regjeringen vil heve momsbeløpsgrensen fra 50000,- til 150000,- noe som spesielt vil ramme landbruk, småbedrifter og nystartede bedrifter rundt om i landet som har mer inngående enn utgående mva, sier Geir Pollestad.
  • – Senterpartiet er svært kritisk til regjeringens EU-kutt i rompolitikken

    Regjeringen foreslår i sitt fremlagte statsbudsjett å kutte Norges deltakelse i EUs store jordobservasjonsprogram Copernicus. – Dette forslaget er nok et eksempel på regjeringens kutt i miljø- og klimapolitikken, i næringspolitikken og i nordområdesatsingen, sier leder av Stortingets næringskomité, Geir Pollestad (Sp).