Bli medlem i Senterpartiet du også
Trygve Slagsvold Vedum
Leder, Senterpartiet
Grønne byer, levende distrikt og små forskjeller
Trygve Slagsvold Vedum
Leder, Senterpartiet
  • Si ja til organdonasjon

    Køene for transplantasjon blilr lengre, men færre vil gi. Det er et paradoks, skriver Kathrine Kleveland.
  • BT på (B)ær (T)ur

    De siste 8 årene har Senterpartiet vært instrumentelt i arbeidet med å gjøre Norge grønnere. Men det krever investeringer i ny kraftproduksjon og nye kraftlinjer, skriver Ola B. Moe til BT.