Bli medlem i Senterpartiet du også
Trygve Slagsvold Vedum
Leder, Senterpartiet
Grønne byer, levende distrikt og små forskjeller
Trygve Slagsvold Vedum
Leder, Senterpartiet
  • Høie prioriterer helsebusiness framfor pasientene

    Høyre vil gi flere private selskaper mulighet til å tjene på å behandle syke og det er hovedbegrunnelsen for reformen som har fått det misvisende navnet «fritt behandlingsvalg», mener Sps helsepolitiske talskvinne og nestleder i Helse- og omsorgskomiteen, Kjersti Toppe.
  • Sp reagerer på tidenes Politi-sentralisering

    Flere aviser melder at regjeringen kan bli enige med Venstre om en ny politireform, som reduserer antall politidistrikter fra 27 til mellom 10-12. - Dette vil bety tidenes sentralisering av norsk politi. 144 lensmannskontor vil forsvinne, sier Marit Arnstad.