Bli medlem i Senterpartiet du også
Trygve Slagsvold Vedum
Leder, Senterpartiet
Grønne byer, levende distrikt og små forskjeller
Trygve Slagsvold Vedum
Leder, Senterpartiet
  • Sp om veterinærinstituttet i Nord-Norge

    - Vi kan ikke stille oss slik at vi svekker kompetansen og overvåkningen og dermed dyrehelsa i våre tre nordligste fylker. På sikt vil det også svekke folkehelsa, sier Kjersti Toppe i forbindelse med den foreslåtte nedleggelsen av sentrale deler av Veterinærinstituttes virksomhet i Nord- Norge.
  • De farlige fusjonene

    Direktør i konkurransetilsynet, Christine B. Meyer, vil ha opprør mot de norske mastodontplanene i de statlige helse- og utdanningsinstitusjonene (DN 25/8). Meyer har gode poenger og er sørgelig aktuell, skriver Kjersti Toppe.