Meny

Skoleoppgave om Senterpartiet?

Skal du skrive skoleoppgave om Senterpartiet? Eller er du nysgjerrig på hvilke politiske saker vi i Senterpartiet brenner for? På denne siden kan du lese mer om Senterpartiet og vår politikk.

Om oss

Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi arbeider for et samfunn der mennesker kan utvikle seg i frihet og trygghet, hvor vi tar ansvar for eget liv, for fellesskapet, natur og miljø. Partiets menneskesyn tar utgangspunkt i den kristne og humanistiske kulturarven, der mennesket er unikt og uerstattelig, samt at menneskeverd står sentralt. 

Senterpartiet arbeider for et samfunn med små sosiale, geografiske og økonomiske forskjeller. Vi mener at rettferdig fordeling, små forskjeller, gode levekår og sosial tillit henger sammen. 

Siden 1920 har Senterpartiet jobbet for et levende folkestyre. Det skal være kort vei mellom deg og de som tar beslutninger. Flest mulig må få delta i beslutningene om samfunnet vårt. Derfor mener Senterpartiet at vi ikke bør flytte vår makt over til overnasjonale organisasjoner som EU og EØS - Da dette fører til at vi flytter makten vår og ressursene våre lengre unna folk. Vi ønsker heller å utrede andre alternativer til EØS som ikke går på bekostning av makten vår. Ved å si det på en annen måte så ønsker Senterpartiet en desentralisering av beslutninger. Desentralisering er det motsatte av sentralisering, og betyr at man flytter noe fra sentrum i stedet for til sentrum. For eksempel kan det bety at noe skal bestemmes lokalt i din kommune i stedet for på Stortinget. Senterpartiet jobber for at du skal ha det bra, der du er. Vi mener at det er det samme om du er fra bygda eller byen – du skal ha like muligheter uansett. 

Senterpartiet har seks hovedsaker som vi snakker ekstra mye om:

Nær folk
Hele Norge
Norsk mat
Trygghet
Nei til EU
Norske arbeidsplasser

Senterpartiet står for et bredt utvalg av politiske holdninger, men en av de mange er at Senterpartiet vil at Norge skal ta sin del av ansvaret for å løse klimaproblemene, og vi støtter internasjonale samarbeidsinitiativ som gir effektive utslippskutt - Fordi vi bryr oss om natur og klima, men mener at et grønt skifte ikke skal gå på bekostning av vanlige folks behov.

Visste du at Senterpartiet er det partiet som har sittet nest lengst i regjering etter 2. verdenskrig?

Politikk

Politikk handler om alt fra hverdagen din på skolen til hvordan vi kan hjelpe folk som har det vanskelig i andre deler av verden. Senterpartiet er opptatt av hele dette spekteret i politikken, men samtidig er det noen saker der Senterpartiet skiller seg fra de fleste andre partier.

Les om all vår politikk fra A til Å

Senterpartiet

Senterpartiet ønsker en skole bygget på tillit og kunnskap. Vi vil at skolen skal sikre elevene gode ferdigheter i alle basisfag. Utdanningssystemene må møte og svare på endringer - i samfunnet, vitenskapelige disipliner og teknologi - og svare på de behov det fremtidige arbeidslivet har. Senterpartiet vil ha en sterk og gratis offentlig skole. Vi vil ha et desentralisert utdanningstilbud, både når det gjelder grunnskole, videregående skole og høyere utdanning. Senterpartiet vil at norske skoler skal ta utgangspunkt i verdier som likeverd, likestilling, ytringsfrihet og demokrati. 

Vi er opptatte av at elevene blir sett og hørt i skolehverdagen sin. Vi ønsker å fortsette arbeidet om å gjøre hele skoleløpet mer praktisk og variert - Da dette kan bidra til å motivere elevene. Alle elever skal oppleve et trygt og godt skole- og læringsmiljø som bidrar til trivsel, motivasjon og lærelyst.

Visste du at Senterpartiet har foreslått at alle elever både skal ha rett på leirskole og arbeidslivsfag?

Senterungdommen

Senterungdommen er ungdomsorganisasjonen til Senterpartiet. Lederen av Senterungdommen er Torleik Svelle. Hvis du har lyst til å lese mer om Senterungdommen, kan du klikke her.

I kommunevalget i 2019 hadde vi 1242 Senterungdommer som stilte til valg! Ungdomspolitikk og unge stemmer er er viktig for Senterpartiet og vi var blant annet det første partiet som brukte et helt kapittel i programmet sitt på ungdomspolitikk.

Senterungdommen sine viktigste saker i skolevalget 2021: 

  • Arbeidsliv - Fordi det må bli slutt på ufrivillig midlertidighet.
  • Klima - Fordi det er snakk om framtida vår. 
  • Psykisk helse - Fordi det trengs mer åpenhet og bevissthet. 
  • Skole - Fordi barn og unge fortjener en god utdanning.

 

Historie

I 1920 ble «Bondepartiet» stiftet, og i 1959 skiftet vi navn til Senterpartiet. Siden 2. verdenskrig har Senterpartiet vært i regjering i nesten 21 år. Partiet har hatt tre statsministere siden 1931. Mest kjent er Per Borten som var statsminister fra 1965 til 1971. Den største politiske bragden under hans regjeringsperiode, var innføringen av Folketrygden. Folketrygden skulle sikre alle i Norge medisinsk behandling, rehabilitering og økonomisk støtte ved blant annet sykdom, skader, fødsel, alderdom, dødsfall og mer.

Senterpartiet er kjent som den fremste forkjemperen for nasjonal selvstendighet og mot norsk medlemskap i den Europeiske Union (EU). Partiet sto ekstra sterkt i periodene med debatt før folkeavstemningene om norsk EU-medlemskap i 1972 og 1994. Stortingsvalget i 1993 ble for mange et politisk jordskjelv da Senterpartiet ble landets nest største parti med 16,7% oppslutning.

Visste du at da Senterpartiet ble landets nest største parti i 1993 overtok vi møterommene til Høyre på Stortinget?