Meny
Avgiftsalliansen Høyre, Venstre og MDG

Avgiftsalliansen Høyre, Venstre og MDG

Sist endret: 19.12.2023 #Oppland

Alle stortingspartia har lagt fram sine alternative statsbudsjett. Når man ser på forslaga under ett dannes det et tydelig bilde av tre parti som har en enorm tro på økte avgifter: Høyre, Venstre og Miljøpartiet de Grønne (MDG), skriver Bengt Fasteraune.

- av Bengt Fasteraune (Sp), stortingsrepresentant for Oppland og medlem i Stortingets utenriks- og forsvarskomite.

Høyre ønsker i 2024 å ha høyere veibruksavgift for å øke pumpeprisen på diesel og bensin, å innføre nye avgifter på norsk kjøtt og meieriprodukt og avvikler momsfritaket på bøker.  I tillegg kutter de i bevilgningene til fylkeskommunene som drifter tannhelsetilbudet vårt, videregående skoler og ferger og fylkesveier og vil øke prisen på SFO.  Det kommer på toppen av at Høyre ønsker 3000 kroner i barnehagepris. I motsetning til Senterpartiet og Ap som vil ha 2000 kroner i sentrale strøk, og 1500 kroner i 189 distriktskommuner.

Venstre går også inn for høyere veibruksavgift for dyrere bensin og diesel, de vil også å gjøre maten dyrere gjennom økt moms på norsk kjøtt og de vil øke grensen for å motta pendlerfradrag fra 37 til 67 km daglig reisevei. Med sine andre kutt vil de forringe pendlerordningen tilbake til nivået under Solberg-regjeringen. Venstre vil også gjøre det dyrere for strøm og å fly gjennom avgiftsøkninger.

MDG ønsker i likhet med Høyre høyere veibruksavgift for dyrere bensin og diesel. De deler Venstres forslag om å øke momsen på norsk kjøtt og å kutte i pendlerfradraget. I tillegg vil de fjerne økningen Senterpartiet har fått gjennom i skattefrie satser for arbeidsfolk som bor på brakke eller pensjonat og langtransportsjåfører og øke trafikkforsikringsavgiften.

Denne enorme troen på avgiftsøkninger for å gjøre det vanskeligere for folk å spise norsk kjøtt og melk, å kjøre diesel- og bensinbil eller å ha tilgang til et større arbeidsmarked gjennom pendling er stikk i strid med Senterpartiets politikk. Vi har en politikk for hele Norge.

Derfor satser vi tungt på lavere arbeidsgiveravgift i distrikta, gratis halvdagsplass i SFO for 1-, 2- og 3-klassinger og halvert makspris på flyruter til og fra norske distrikt.

Vi kompenserer for økningen i CO2-avgiften gjennom å redusere veibruksavgiften og veibruksavgiften.

Det store behovet for kutt i klimagassutslippa blir ofte brukt som argument for de enorme avgiftsøkningene Høyre, Venstre og MDG vil innføre.

Istedenfor å straffe folk i hverdagen, mener vi at det er klokt å sette i gang med målrettede satsinger innen veitransport, industri, skipsfart og bygge- og anleggsplasser. Satsinger som gir store klimagassutslipp allerede i 2024.

For Senterpartiet har en politikk for kutt av utslipp, og bygging av hele Norge.

 

Relaterte personer

Bengt Fasteraune

Stortingsrepresentant (Oppland)
• Medlem i Utenriks- og forsvarskomiteen og Sps fraksjonsleder

Rådgiver:
Cecilie Juul Stensrud, [email protected], 980 39 067
Telefon: 233 13 427 Les mer