Meny
2020 stortingsrepresentant Sandra Borch portrett

Avtale som styrker norsk matproduksjon

– Jeg er glad for at vi i dag etter intense, men konstruktive forhandlinger har undertegnet en særdeles viktig jordbruksavtale med et samlet jordbruk. Avtalen er inngått i et ekstraordinært år for jordbruket, med en kostnadsvekst som utfordret produksjonsevnen i jordbruket. Samtidig har krigen i Ukraina, Europas kornkammer, vist hvor viktig det er at alle land tar ansvar for å utnytte potensialet for produksjon av mat til egen befolkning, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

 

 

Regjeringen har inngått avtale med Norges Bondelag og Norsk- Bonde og Småbrukarlag i årets jordbruksforhandlinger. Partene er enige om tiltak som gir en samlet økning i inntektsmulighetene for 2022 og 2023 på 10,9 milliarder kroner. Målprisene blir økt med nær 1,5 milliarder kroner, hvorav 1,2 milliarder får effekt i 2022. Samtlige produksjoner får med denne avtalen betydelig økte inntektsmuligheter og tetting av inntektsgapet starter allerede i 2022.

– Jeg er glad for at vi i dag etter intense, men konstruktive forhandlinger har undertegnet en særdeles viktig jordbruksavtale med et samlet jordbruk. Avtalen er inngått i et ekstraordinært år for jordbruket, med en kostnadsvekst som utfordret produksjonsevnen i jordbruket. Samtidig har krigen i Ukraina, Europas kornkammer, vist hvor viktig det er at alle land tar ansvar for å utnytte potensialet for produksjon av mat til egen befolkning, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

– Regjeringen vil bidra til mer norsk matproduksjon og økt selvforsyningsgrad. Vi vil ha et landbruk som er bærekraftig og klimavennlig, og som sikrer god dyrevelferd, mattrygghet og sikker matforsyning. Krigen i Ukraina og økte kostnader gjør det enda viktigere at vi produserer mer mat i eget land, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Nivåheving

Årets avtale legger til rette for en nivåheving i inntektsmulighetene i 2022, og en kompensa­sjon for kostnadsvekst på 2,4 milliarder kroner. I tillegg kommer en ytterligere nivåheving i 2023, ut over inntektsveksten for andre grupper. Til sammen utgjør nivåhevingen om lag

40 000 kroner per årsverk fra 2022, i tillegg til kompensasjon på 2,4 milliarder kroner.

– Avtalen som nå er inngått gir trygghet for at norske bønder får dekket den ekstraordinære kostnadsveksten og får betydelig økte inntektsmuligheter allerede fra inneværende år. Og ikke minst gir avtalen trygghet for norsk matvareberedskap sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Løft i alle produksjoner

Regjeringen er opptatt av å løfte inntekten i alle produksjoner for å sikre landbruk over hele landet, øke verdiskaping og redusere klimaavtrykk fra jordbruket. Bærekraft har vært et sentralt tema i årets forhandlinger, og partene er enige om at årets jordbruksoppgjør er et viktig bidrag til å gjøre norsk jordbruk mer bærekraftig. Jordbruksavtalen innebærer en kraftig økning av kornprisene. Det er viktig for å styrke økonomien i kornproduksjon og norsk selvforsyningsgrad. Videre styrkes sau og ammeku betydelig. Det sikrer at gras og beiteressursene blir utnytta til matproduksjon og hele landet tas i bruk.

Sluttprotokoll 16052022.pdf