Meny
Gro Anita og Heidi

Det merkes at distriktspartiet Senterpartiet styrer Norge

Etter mange år med stor grad av fred i vår del av verden står vi i en situasjon med krig i Ukraina og krig på Gaza. De som står midt i disse krigene er under en enorm påkjenning, de som omkommer, de som mister sine kjære, de som blir fratatt sine hjem og de som blir fratatt tryggheten. De går inn i juletidene med de aller verste forutsetninger, skriver Gro-Anita Mykjåland og Heidi Greni.

- av Gro-Anita Mykjåland og Heidi Greni, parlamentariske nestledere i Senterpartiet

Selv om noen har det verre, mye verre enn oss her i Norge, har det siste årets hendelser også preget oss og vår økonomi. Kriger som krever sine råvarer og energi, gir økte priser på en rekke varer. For å dempe prisveksten har vi holdt igjen på statens kostnader.

Vi har prioritert tiltak for de som trenger det mest.

Derfor har tiltak for å få ned kostnader for barnefamilier vært høyt på vår prioriteringsliste. Vi synes det er viktig at alle skal ha muligheten til å sende sine barn i barnehagen. Maksprisen i barnehage reduseres derfor med 1000 kroner i måneden over hele landet 1. august neste år. Ny makspris vil være 2000 kroner.

For 189 distriktskommuner halveres barnehageprisen til 1500 kroner i måneden. Eksempler på disse kommunene er Sauda, Rauma, Vinje, Brønnøy, Årdal, Tydal og Etne. Kommuner i Finnmark og Nord-Troms har allerede gratis barnehage.

Hvis du har to barn i barnehage, vil du spare hele 18 700 kroner i året. Bor du i sentraliseringsklasse 5 eller 6 med to barn i barnehage vil du spare hele 28 050 kroner i året med regjeringens politikk. Fra høsten 2022 har alle elever i førsteklasse fått tilbud om 12 timer gratis SFO i uken. En familie med et barn i SFO på 1. trinn vil spare ca. 20 000 kroner i 2023. Nå i høst ble ordningen utvidet til å gjelde 2.-klassinger, og fra høsten 2024 blir ordningen utvidet til å gjelde 3.-klassinger også.

Senterpartiet vil at man skal ha gode muligheter for å komme seg fram, uansett hvor i Norge man bor. I 2023-budsjettet sørget regjeringen for halvert ferjepris over hele landet. I tillegg er ferja blitt gratis for alle samband til øyer uten fastlandsforbindelse og samband med under 100 000 passasjerer årlig. Regjeringen halverer maksprisene på billetter på FOT-rutene på kortbanenettet fra 1. april av. Antall ruter øker og kapasiteten forbedres. Alt dette reduserer folks kostnader og er tiltak regjeringen gjør for å binde hele Norge sammen. Dette er konkrete tiltak som gjør hverdagen lettere for folk og næringsliv.

Vi er begge fra kommuner som ønsker seg et økt folketall. Holtålen i Trøndelag og Iveland i Agder. Vi mener det er en styrke for landet vårt at vi bor spredt. Det gir ikke de av oss som bor i byen et bedre liv at flest mulig skal presses inn i byene. Folkevekst i distriktene er viktig for at det kan drives landbruk, skogsbruk og større industri over hele Norge.

For vi trenger at det bor folk der vi har naturressursene våre. Om det er fisken vår, jorda vår, skogen eller vannet vårt. For at folk skal ville bosette seg i disse kommunene må det være tilgang på en variasjon av arbeidsplasser og det må være gode og rimelige tjenester som skoler, barnehager og SFO.

Vi vet at flere at de gode tiltakene vi har iverksatt har blitt spist opp av renter og prisvekst. Vi har derfor store mål for det kommende året.

Om ekspertene får rett i at rentetoppen er nådd og prisveksten fortsetter nedover, vil folk og næringsliv få en mer direkte effekt av statsbudsjettet.

Da vil tiltakene for sosial og geografisk utjevning ikke lenger bli avbøtende, men virke kraftig utjevnende på tvers av inntekt og bosted.

For det skal merkes at distriktspartiet Senterpartiet styrer Norge.