Meny
2021 foto stikkontakt straum strøm hand hånd

Ekspertutvalg skal vurdere prisfastsettelsen på strøm

Regjeringen nedsetter et ekspertutvalg som skal vurdere dagens system for å fastsette strømprisen. - Nå skal vi se på ulike systemendringer som kan påvirke prisfastsettelsen over tid, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

 

Regjeringen nedsetter et ekspertutvalg som skal vurdere dagens system for å fastsette strømprisen. Utvalget skal ledes av administrerende direktør Inge Gran i Sintef Energi og skal levere rapport til regjeringen innen 15. oktober.

— Europa har lagt bak seg et ekstraordinært år med høye og svingende kraftpriser, som følge av Russlands militære invasjon av Ukraina. Dette har også bidratt til økte strømpriser i Norge. Derfor nedsetter vi nå et ekspertutvalg som skal se på fordeler og ulemper ved dagens prinsipper for prisfastsettelse på strøm, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Utvalget skal vurdere hvilke tiltak på kort og lang sikt som kan sikre strømbrukere lavere og mer forutsigbare priser, innenfor handlingsrommet i EØS-avtalen. Utvalget skal også se på det pågående reformarbeidet knyttet til prisfastsettelse i det europeiske kraftmarkedet. Utvalget skal bygge på relevant arbeid fra Energikommisjonen. Opprettelsen av utvalget skjer som en del av en enighet mellom regjeringspartiene og SV på Stortinget.

— Regjeringen har gjort flere grep for å redusere strømregningen til folk, blant annet gjennom en strømstøtteordning. Nå skal vi se på ulike systemendringer som kan påvirke prisfastsettelsen over tid. Det som skal vurderes er blant annet et eget prisområde for utenlandskablene, differensiering av spotmarkeder i henholdsvis innenlands forbruk og kraftutveksling, virkemidler for å begrense eksporten når fyllingsgraden i flerårsmagasinene avviker fra median fyllingsgrad og ulike typer avgift for krafttransport, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Utvalget skal levere sin sluttrapport til Olje- og energidepartementet innen 15. oktober 2023.

Administrerende direktør Inge Gran i Sintef Energi skal lede utvalget. De øvrige medlemmene vil kunngjøres i løpet av kort tid. 

— Modellene som vurderes av utvalget skal kunne sikre den norske forsyningssikkerheten på kort og lang sikt. Det er også viktig å gi nødvendige insentiver til kraftproduksjon, riktig magasindisponering, kraftutveksling og forbruksadferd som er i tråd med dette, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Som et ledd i arbeidet skal utvalget vurdere virkninger i kraftmarkedet av aktuelle forslag som kan gi lavere og mer stabile priser, herunder:

 • Forslag om opprettelse av et eget prisområde (auksjon) for strøm som fraktes gjennom mellomlandskablene.
 • Forslag om differensiering av spotmarkeder for innenlands forbruk og kraftutveksling mellom land.
 • Forslag som baserer seg på at en andel av kraftproduksjonen omsettes utenfor spotmarkedet i andre typer kontrakter.
 • Forslag til tiltak som kan utløse større forbruksfleksibilitet med sikte på å redusere nivået på forbruket som etterspørres i høylasttimer i spotmarkedet.
 • Forslag til virkemidler for å begrense eksporten når fyllingsgraden i flerårsmagasinene avviker fra median fyllingsgrad (sesongjustert).
 • Forslag til ulike typer avgifter på krafteksport.

Les det fullstendige mandatet: Ekspertutvalg som skal vurdere prisfastsettelsen på strøm

 

 

Oversikt over de andre elementene i pressekonferansen som ble lagt fram på pressekonferanse 15. februar med finansminister Trygve Slagsvold Vedum, statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland:

 

 • Overgang til time-for-time-beregning: Strømstøtten vil nå følge timesprisen på strøm og slår inn om prisen overstiger 70 øre per kWh. Det betyr at strømstøtten vil reflektere forbruket enda tettere og beskytte forbrukerne mot høye timespriser.
 • Endring til 90 prosent hele året: Tidligere har dekningsgraden i strømstøtten variert noe i løpet av året. Nå blir støttegraden på 90 prosent permanent hele året, noe som gir mer strømstøtte til alle forbrukere.
 • Forlenging av strømstøtteordningen ut 2024: Strømstøtten blir også forlenget til å gjelde ut 2024. Regjeringen har sagt at strømstøtten skal vare så lenge prisene er ekstraordinært høye.
 • Nye forventninger til strømsalgselskapene: For å sikre at forbrukerne får vite hva de faktisk skal betale utfordrer vi nå strømselskapene til å vise hva strømprisen er inkludert strømstøtte. Det betyr at forbrukerne ikke behøver å lure på hva strømstøtten blir i slutten av måneden, men kan sjekke prisen time for time. Regjeringen vil om nødvendig stille krav om at denne informasjonen framkommer i strømsalgsselskapenes kommunikasjon med kundene.
 • Landbruk og frivillighet: Strømstøtten intensiveres også for landbruk og frivillighet. Ordningen blir ikke identisk den til private husholdninger, men styrkes fra dagens ordning slik at kostnadene kompenseres bedre.
 • Grendenett (private nett): Private nett uten krav til konsesjon, ofte kjent som grendenett, inkluderes nå i strømstøtteordningen. Strømstøtten vil utbetales til den kunden som er registrert på målepunktet som er tilknyttet nettselskapet.
 • Nærvarmeanlegg: Regjeringen vil etablere en søknadsbasert strømstønadsordning for husholdningskunder av fjernvarmeanlegg uten konsesjon (ofte kalt nærvarmeanlegg) som baserer seg på strøm. Slik sikrer vi strømstøtte til folk som til nå har falt utenfor ordningen.
 • Forbedring av fastprisregimet for næringslivet: Regjeringen fortsetter arbeidet med å legge til rette for bedre fastprisavtaler og økt forutsigbarhet for næringslivet. Industribedrifter som tidligere kun har kunnet inngå industrikraftavtaler på 7 år eller lenger, får med dette forslaget muligheten til å inngå fastprisavtaler med varighet ned til tre år. Vi ønsker også å legge til rette for fastprisavtaler med variabelt forbruk, slik at det ikke må avtales på forhånd hvor mye strøm kundene skal kjøpe til fastpris og når.