Meny
Slottsplassen Pollestad Borch 040823

Endringar i regjeringa

Sist endret: 04 08 2023

Kongen har i statsråd i dag gitt forskings- og høgara utdanningsminister Ola Borten Moe avskil i nåde. Landbruks- og matminister Sandra Borch er utnemnt til ny forskings- og høgare utdanningsminister. Geir Pollestad er utnemnt til ny landbruks- og matminister.