Meny
Senterpartiets parlamentariske nestleder Geir Pollestad.

Enighet om kraftfull støttepakke til helse, arbeidsfolk og bedrifter

Ap, Sp og SV ble fredag 21. januar enige om å forlenge og forsterke flere økonomiske tiltak for å dempe virkningene av smitteverntiltak og høye strømpriser. Dette skal gi større trygghet for folk og bedrifter i møte med de utfordringene pandemien har gitt.

- Jeg er svært glad for at vi nå er enige om en kraftfull pakke som sikrer trygghet for jobbene til folk og som setter helsevesenet i stand til å håndtere koronakrisen. Både pandemien og strømkrisen rammer dem som har det vanskeligst fra før. Derfor er det viktig at fellesskapet stiller opp med et trygt og rettferdig sikkerhetsnett, sier finanskomiteens leder Eigil Knutsen fra Arbeiderpartiet.

Partiene har forhandlet om den såkalte samleproposisjonen fra regjeringen, som dekker både strømhjelp og tiltak for å bøte på de økonomiske konsekvensene av smitteverntiltakene som ble innført før jul. Regjeringen la fram forslag om over 20 milliarder kroner i økte bevilgninger til økonomiske tiltak i møte med pandemien. Regjeringen la også fram strømtiltak på til sammen 3,6 milliarder kroner, slik at tiltakene for å skjerme husholdningene mot høye strømpriser nådde rundt 13 milliarder kroner.

- Senterpartiet er godt fornøyde med at det nå blir flertall for regjeringens økonomiske koronapakke som sikrer forutsigbarhet for arbeidsfolk og bedrifter. For Senterpartiet og regjeringen er det viktig å stille opp med tiltak for de som er rammet av krisen. Pakken vil være med på å gjøre hverdagen litt mindre krevende for de som nå er rammet av pandemien, sier Senterpartiets parlamentariske nestleder Geir Pollestad (bildet).

I forhandlingene med SV ble det enighet om å øke bevilgningene til kollektivtrafikken, til kultursektoren og til studentene. Bostøtteordningen ble utvidet og lavterskeltilbudet for psykisk helsevern ble også forsterket.

– Nå mer enn dobler vi støtten til kollektivtrafikken og kompenserer for tapte billettinntekter fram til august. Framover må vi forhindre kutt i rutetilbudet, og sørge for at flere reiser kollektivt og med jernbane. Vi har også lyttet til studentene og vedtar nå et kraftig økonomisk løft for dem. Det er urimelig at man skal ta opp lån for å få hjelp til strømregningen. Nå blir hele strømstøtten på 3000 kroner stipend, ikke lån, sier SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski.

Dette er det enighet om:

•    Utvidet lønnsstøtte i februar: 300 mill.
•    Styrke lavterskel psykisk helse i kommunene: 100 mill.
•    Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre:  20 mill.
•    Kompensasjon billettinntekter kollektiv: 880 mill.
•    Forebyggende tiltak psykisk helse studenter: 20 mill.
•    Tiltak mot vold og overgrep: 5 mill.
•    Ekstraordinær støtte til barne- og ungdomsorganisasjoner: 4 mill.
•    Øke strømkompensasjonen i bostøtten til 2500 kr: 256 mill.
•    Strømstøtte studenter, 100% stipend: 282 mill.
 

Dette kommer i tillegg til pakken fra regjeringen på om lag 20 milliarder kroner.