Meny
Ole Andre Myhrvold 171221

Enighet om kraftfull strømpakke til husholdningene

- Nå har vi fått på plass en ubyråkratisk og forståelig modell som treffer bredt og har en sosial profil, sier Senterpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson Ole André Myhrvold.

 

- Jeg er svært glad for at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har blitt enige om en kraftfull strømpakke som vil gi folk trygghet gjennom vinteren. Nå kan folk gå inn i jula med senkede skuldre i visshet om at fellesskapet stiller opp, sier Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson Terje Aasland.

Partiene viser til at så langt denne vinteren har ekstreme utslag på strømprisene medført en svært krevende situasjon for mange husholdninger. Ap, Sp og SV mener derfor det er riktig å øke stønadsgraden fra regjeringens foreslåtte 50 prosent til 55 prosent for å sikre husholdningene i en situasjon med høye strømpriser.

- Nå har vi fått på plass en ubyråkratisk og forståelig modell som treffer bredt og har en sosial profil, sier Senterpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson Ole André Myhrvold.

 

Bedre ordning for borettslag

Ap, Sp og SV ber også regjeringen innrette en ordning som gir likebehandling av husholdninger i borettslag, sameier, aksjeleiligheter og eneboliger. Husholdninger i borettslag, sameier og aksjeleiligheter kompenseres for både forbruk for fellesmålt strøm og individuelle målere, og for samme tidsperiode som andre husholdninger.

- Ordningen for borettslag, sameier og aksjeleiligheter med fellesmålt strøm må etableres raskest mulig, innen utgangen av januar for borettslag og i løpet av første kvartal for øvrige leiligheter. Dermed kan husholdninger kunne kompenseres for fellesmålt strøm i desember, januar, februar og mars i løpet av første kvartal 2022, påpeker Aasland.

Utsettelse av innføring av effekttariffer

Aasland viser til at forskriftskravet om innføring av effekttariffer har vært og er omdiskutert.

- Vi mener det ikke er hensiktsmessig å pålegge et forskriftskrav om innføring av effekttariffer fra 1. januar 2022.

Han suppleres av Myhrvold som peker på at mange forbrukere er usikre på effekten av ordningen og hvordan de skal forholde seg:

- Det er viktig at nettselskapene nå gir tilstrekkelig og god informasjon om ordningen og at en eventuell iverksettelse ikke skaper utfordringer for nettselskapene i å gjennomføre strømstøtteordningen, sier Myhrvold.

Midlertidig utvidelse av bostøtten

Ap, Sp og SV er også enige om at bostøtteordningen skal utvides slik at rundt 40 000 nye mottakere kan komme inn i ordningen. Utvidelse skjer ved å justere inntektsgrensene og egenandelene. I tillegg endres formuesreglene midlertidig slik at flere som eier bolig også kan komme inn i ordningen. For eksisterende bostøttemottakere vil forslaget innebære en gjennomsnittlig ekstrautbetaling på anslagsvis 1900 kroner. For nye bostøttemottakere vil avtalen innebærer en gjennomsnittlig utbetaling på 2 800 kroner.  

Det er også enighet om at rammetilskuddet til kommunene økes med 200 mill. kroner for å dekke merutgifter til sosialhjelp som følge av høye strømpriser. 

- Ingen skal måtte fryse seg gjennom vinteren i frykt for høye strømregninger. Strømpakka som vi nå er enige om, skal raskt bankes gjennom i Stortinget.  Dermed sikres vanlige strømforbrukere mot ekstreme strømpriser gjennom at staten stiller opp og tar 55 prosent av regninga for det overskytende når kilowattprisen overstiger 70 øre, sier Terje Aasland.