Meny
PM vandrehallen Geir Pollestad 140622

Enighet om revidert nasjonalbudsjett 

Etter tre ukers forhandlinger har Ap, Sp og SV kommet frem til en enighet om revidert nasjonalbudsjett. - I den økonomiske situasjonen Norge står i, har det vært viktig for Senterpartiet å lande en avtale uten å øke skatter og avgifter for folk og næringsliv i Norge, sier Geir Pollestad, finanspolitisk talsperson i Sp.  

– Vi vet mange merker de økte prisene på mat, drivstoff og strøm. For noen smerter det veldig. Derfor er vår viktigste jobb nå å sørge for en ansvarlig pengebruk som ikke bidrar til å øke presset på renta, slik at boliglånene til folk ikke blir dyrere enn allerede varsla. Vi må prioritere hardere for å holde orden i økonomien. Derfor er det så viktig at vi er tre partier som står sammen om å redusere forskjellene, trygge arbeidsplasser og sørge for en ansvarlig økonomisk styring av landet, sier Eigil Knutsen, leder av finanskomiteen for Arbeiderpartiet. 

– Avtalen mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV sikrer flertall for regjeringens viktige satsing på økt beredskap, forsvar, matsikkerhet og gratis ferger til flere lokalsamfunn i Norge. I den økonomiske situasjonen Norge står i, har det vært viktig for Senterpartiet å lande en avtale uten å øke skatter og avgifter for folk og næringsliv i Norge, sier Geir Pollestad, finanspolitisk talsperson i Sp.  

– Denne budsjettenigheten tar Norge i en mer rettferdig og grønnere retning. SV har fått store gjennomslag på miljø, som at vi forhindrer ny oljeboring i iskanten i år og øker støtta til kollektivtransport. Budsjettavtalen gir folk med dårlig økonomi bedre råd gjennom økt sosialhjelp og bostøtte til flere. Og vi reverserer en stor del av bistandskuttet så Norge stiller opp i krisetid, sier Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV.  

Enigheten inneholder blant annet følgende punkter på til sammen 3,6 mrd:  

 • Utvikling: Øker utviklingsbudsjettet med 2,5 milliarder, med prioritering for FN-kjernestøtte, menneskerettigheter og sivilsamfunn.  
 • Sosialhjelp: Sosialstønad prisjusteres opp med 3,4 % fra 1. juli, opp fra 1,3 %.  
 • Bostøtte: Flere får bostøtte ved at det midlertidige regelverket videreføres i hele år.  
 • Iskanten: Det blir ikke boring nær eller i Iskanten siden tre oljeblokker i Iskanten Ikke kommer til å lyses ut i neste TFO-runde. 
 • Koronakompensasjon: Regjeringen skal kompensere merutgifter til pandemien i kommunene og fylkene fra 2020 frem til første halvår 2022.  
 • Motorvei: I gjennomgangen av samferdselsprosjekter frem mot 2023 skal regjeringen fremme forslag for å nedskalere store motorveisprosjekter. 
 • Forskning: Forskningsrådet kan bruke bevilgninger til å dekke forpliktelser til prosjekter med andre formål innen Forskningsrådets portefølje.  
 • Ocean Space Centre: prosjektorganisasjonen til Ocean Space Centre videreføres i tråd med vurderingen til fiskeri- og havministeren. 
 • Kollektiv: 500 millioner kroner til kollektivtrafikken for å omstille og unngå rutekutt i år.  
 • Elbiler: Innfører moms kun på kjøpsbeløp over 500.000, framfor på hele beløpet. Konkurransefordelen til elbiler i alle personbilsegment skal opprettholdes.
 • AAP: Flertall for å fjerne karensåret for arbeidsavklaringspenger.
 • Eksportstrategi: Enighet om ny eksportstrategi.

 

Vedlegg: