Meny
Trygve-Slagsvold-Vedum-DSC_0326 kopi

Erna Solbergs formuefest skal betales av vanlige arbeidsfolk

Ønsker du å betale mer for melk, kjøtt, bensin og diesel, for å gjøre de aller rikeste i Norge enda rikere? spør Trygve Slagsvold Vedum i dette innlegget

- av Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet og finansminister

Mener du det er riktig å øke vanlige barnefamiliers regning til barnehage, SFO og tannlegebesøk for å gjøre formuene til de med størst hus på de beste adressene enda større?

Bør vi la være å utvikle hele Norge, og droppe satsinger som gratis ferger, avgiftskutt for vanlige folk og økt produksjon av norsk mat?

Det er det som vil skje, dersom Høyre får gjennomført sine forslag. Å gjøre drastiske kutt i formueskatten vil øke forskjellene i Norge. Det vil svekke velferdstjenestene de fleste av oss er avhengige av. Og det vil ikke minst ramme norske distrikter.

Norge er et land det er stadig enklere å bli rik i, noe som er veldig bra. Rikdom danner grunnlag for økt velferd og gode liv for alle i hele Norge. Hvis prioriteringene gjøres riktig.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet prioriterer redusert barnehagepris, redusert SFO-pris, økt pendlerfradrag og de laveste bilavgiftene vi har i Norge på over 10 år.

Høyre vil kutte store deler av formueskatten. En skatt som i all hovedsak betales av landets rikeste mennesker. I sitt alternative budsjett synliggjør Erna Solberg og Høyre hvordan de har tenkt å finansiere en reduksjon i formueskatten.

Folk med helt vanlig økonomi har de siste par årene fått dårligere råd. Årsaken er den enorme prisveksten som har rammet det meste av verden i kjølvannet av pandemi og krig. Vi har derfor prioritert å redusere den maksimale prisen for en barnehageplass i måneden fra 3230 kr når Solberg gikk av, til 2000 kr fra 1. august 2024. I over 190 distriktskommuner reduseres prisen til 1500 kr.

Den ytterligere reduksjonen i de mest grisgrendte kommunene er et grep for å snu utviklingen med befolkningsnedgang i distrikta våre.

Sammen med SV har regjeringen også prioritert å innføre 12 gratistimer i uken i skolefritidsordningen (SFO) for første- og andreklasse. Fra 1. august gjelder det samme for barn i tredjeklasse. Tiltaket sparer en familie med et barn i SFO i gjennomsnitt 20 000 kr per år.

En rekke øyboere har fått gratis ferje, og ferjeprisene på øvrige samband er halvert sammenlignet med når Erna Solberg satt i regjering. I tillegg er det innført en betydelig rabatt i offentlige tannhelse for dem mellom 21 til 24 år.

Dette er eksempler på satsinger vi gjør for at folk skal sitte igjen med mer penger når regningene er betalt. Satsinger som Erna Solberg og Høyre går imot i sitt alternative budsjett.

Erna Solberg prioriterer heller å øke avgiftsbelastningen for folk flest. Avgiftsøkninger som rammer de som har minst hardest. Selv om pumpeprisen fremdeles er høy, ønsker Erna Solberg å øke drivstoffavgiftene med over 3 milliarder kroner i 2024.

Erna Solberg vil innføre en ny avgift på norsk landbruk populært omtalt som «kjøttavgiften». Hun vil også innføre en ny avgift på melkekartonger som kan øke prisen per kartong med inntil 1,59 kr. Dette er nye avgifter på norsk mat på i underkant av 1 milliard kroner. I Høyres avgiftsiver foreslår de også full moms på bøker som i gjennomsnitt kan øke prisen på en bok med opptil 25 prosent.

Solberg og Høyre vil altså kutte velferdsforbedringer og øke avgifter for å redusere formueskatten. På sikt er hennes mål at store deler av formueskatten skal helt bort.

I 2013 var det 1300 personer i Norge med en beregnet formue på mer enn 100 millioner 2022-kroner. I 2022 hadde dette tallet økt til 3500. Riktig nivå på formueskatten er en viktig debatt.

I budsjettet for 2024 reduserer Regjeringen formueskatten for næringseiendom, og i 2023 ble verdsettingen av oppdrettskonsesjoner og verdsettelsen av driftsmidler i formueskatten redusert. Men en storstilt generell reduksjon av formueskatten er vi ikke med på.

Høyres alternative budsjett viser hvordan en slik reduksjon i skattene for landets rikeste vil ramme arbeidsfolks hverdag. Det er uaktuelt for oss. Små forskjeller og dyktige arbeidsfolk med en selvstendig økonomi er en norsk suksessformel som må videreutvikles. Ikke angripes.

Derfor sier vi nei til Ernas Solbergs oppskrift på større forskjeller i landet vårt, og ja til å utvikle hele Norge videre.