Meny
2021 2.kandidat Sør-Trøndelag valgkrets Heidi Greni

Ernas bløff

Sist endret: 22.01.2024

Erna Solbergs bløff i valgkampen 2023 skulle ikke holde lenger enn til første budsjettrunde, skriver Heidi Greni.

- av Heidi Greni, kommunalpolitisk talsperson for Senterpartiet

«I de kommunene der Høyre får ordfører vil tiden hvor politikerne økte dine regninger for å få sine egne budsjetter til å gå opp være forbi», sa Erna Solberg til VG 1. juni, 2023. 

I minst 43 av de Høyre-styrte kommunene har Erna Solbergs ordførere økt skatte- og avgiftsnivået med mer enn den anslåtte lønns- og prisveksten. Det viser en gjennomgang Arbeiderpartiet har gjort av budsjettvedtakene i de Høyre-styrte kommunene.

Takken til de som stolte på Erna Solberg er altså økte kommunale regninger i 2024. Et direkte løftebrudd.

Ikke så rart at Høyre har stupt 6 prosentpoeng på gjennomsnittet av meningsmålingene siden Solbergs bløff.

Når Solberg blir utfordret på fakta i saken svarer hun ikke. Selv om det var Solberg selv som gav løftet.

Hun sender sin kommunalpolitiske talsperson. Han presterer å kalle det frekt å påpeke bløffen. Han mener de har hatt for liten tid.

Høyre har i hvert fall hatt nok tid til å legge inn solide økninger.

Et eksempel er Asker som har økt gebyrene innen vann med 37,7 prosent, og avløp med 26,4 prosent. Bærum har økt gebyrene innen vann og avløp med 20 prosent i 2024. Kristiansand er et annet som har økt gebyrene innen vann med 24,69 prosent, og avløp med 16,7 prosent.

Rundt to millioner innbyggere er rammet av Erna Solbergs manglende kontroll på tall i valgkampen. For var ikke det mangel på kontroll, så var det en ren bløff.

 

 

 

Relaterte personer

Heidi Greni

Stortingsrepresentant (Sør-Trøndelag)
• 2. nestleder i Kommunal- og forvaltningskomiteen og Sps fraksjonsleder

Rådgiver:
Oda Maria Irgens Hokstad, [email protected], 936 31 136
Telefon: 233 13 427 Les mer