Meny
Trygve Stortinget 061023

Et budsjett for å trygge folks økonomi og Norge i en urolig tid

Budsjettet for 2024 skal bidra til trygghet for alle og muligheter for folk og bedrifter over hele landet. Krig i Europa, et rekordhøyt antall ukrainske flyktninger og høye priser øker utgiftene på flere områder. Regjeringen prioriterer at alle fortsatt skal ha gode velferdstjenester, og stiller opp for dem som trenger det mest. Trygghet og beredskap prioriteres høyt, og Norge vil ta vår del av ansvaret for å hjelpe Ukraina og mennesker på flukt. Regjeringen skal også ivareta den grønne omstillingen og fortsetter innsatsen for å nå klimamålene.

– Jeg vet at mange merker høyere priser og renter. Dette budsjettet skal bidra til mer trygghet i folks hverdag – uansett hvor i landet de bor, og uansett hvor gamle eller unge de er. Vi tar vare på dem som er mest utsatt, og vi må opprettholde og styrke velferdstjenester som barnehage, skole, sykehus og politi. Ikke minst gjør vi et tydelig valg når vi vil gjøre det billigere å ha barn i barnehage. Alt dette finansierer vi innenfor ansvarlige økonomiske rammer, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Regjeringen vil bevare det gode utgangspunktet Norge har, med blant annet lav arbeidsledighet og høy sysselsetting. Fortsatt øker sysselsettingen, og risikoen for et brått økonomisk tilbakeslag vurderes som mindre nå enn på samme tid i fjor. 

– Regjeringens viktigste jobb er trygg og ansvarlig økonomisk styring. Det er viktig å bevare situasjonen med lav arbeidsledighet og mange i jobb, samtidig som vi bidrar til at prisveksten dempes og dermed at folks kjøpekraft bedres. Det vil gjøre hverdagen lettere. Vi ser klare tegn på at vi er på riktig vei. Prisveksten vil trolig gå ned neste år, sier finansministeren.