Meny
Evalueringsrapport valg 2023

Evalueringsrapport Senterpartiet - VALG 2023

Sentralstyret i Senterpartiet satte 18. september ned et utvalg som fikk som oppgave å evaluere partiets arbeid ved valget 2023. Utvalget ble ledet av stortingsrepresentant Bengt Fasteraune, og rapporten er nå klar.

 

Her er evalueringsrapporten, lastes ned som PDF:

Evalueringsrapport Senterpartiet - VALG 2023

 

Sentralstyret i Senterpartiet satte 18. september ned et utvalg som fikk som oppgave å evaluere partiets arbeid, med følgende mandat og sammensetning:

Mandat:

Evalueringsutvalgets rapport skal gi et kunnskapsgrunnlag og anbefalinger til forbedringer med tanke på partiets videre arbeid fram mot stortingsvalget i 2025 og kommune- og fylkestingsvalget i 2027.

Arbeidet skal gjennomføres i dialog med tillitsvalgte, kandidater og ansatte.

 

1. Ut fra tilgjengelig valgstatistikk, publiserte meningsmålinger og en velgerundersøkelse skal evalueringsutvalget besvare følgende:

a.   Hvilke velgeroverganger har det vært for Senterpartiet i ulike deler av landet, i forhold til 2015-valget, 2019-valget og årets kommune- og fylkestingsvalg.

b.   Hvis man sammenligner med 2019 og 2015. Hvor i landet har Senterpartiet gjort det relativt sett best, og hvor i landet har partiet gjort det relativt sett dårligst?

c.   Hvis man sammenligner med 2019 og 2015. Er det mulig å se et mønster i hvilken type kommuner der Senterpartiet har gjort det relativt sett best og relativt sett dårligst?

d.   Hvis man sammenligner med snittet av meningsmålinger i vår. Er det geografiske forskjeller på hvor partiet har gjort det vesentlig bedre i valget, eller vesentlig dårligere?

e.   Hvis man sammenligner med 2015 og 2019. Hva kjennetegner partiet i de kommunene vi har gjort det relativt sett best og dårligst?

Ut fra funnene over skal evalueringsutvalget se om det er mulig å finne mønster som kan gi nyttig innsikt fram mot valgene i 2025 og 2027.

2. Evalueringsutvalget skal gjennomgå og gi sine vurderinger av hvordan den nasjonale politiske situasjonen og nasjonale saker har påvirket lokalvalget.

3. Evalueringsutvalget skal gjennomgå og gi sin vurdering av organiseringen av valgkampen:

a.   Hvordan fungerte planleggingen og gjennomføringen av valgkampen fra sentralt hold og hva kan gjøres bedre?

b.   Hvordan fungerte kommunikasjonsarbeidet fra sentralt hold og hva kan gjøres bedre?

bengt fasteraune.jpg
Evalueringsutvalget ble ledet av Bengt Faseraune.

Utvalget bestod av:

 • Bengt Fasteraune, stortingsrepresentant, Oppland, leder
 • Karoline Fjeldstad, ordfører, Østfold,
 • Lars Fjeldstad, ordfører og sentralstyremedlem, Vestland
 • Eli Arnstad, ordfører, Trøndelag
 • Toralf Heimdal, ordfører, Troms
 • Even Skårberg Aarnes, fylkessekretær Telemark
 • Per-Martin Sandtrøen, stortingsrepresentant, Hedmark
 • Gyro Heia, fylkesleder, Agder
 • Andrine Hanssen-Seppola, fylkestingskandidat Troms og Senterungdommen
 • Elisabeth Irgens Hokstad, fylkestingskandidat Vestfold og Senterkvinnene
 • Sekretær for utvalget: Øyvind Lunde Christiansen politisk rådgiver stortingsgruppa