Meny
Trygve-Slagsvold-Vedum-DSC_0326 kopi

Folkets klokskap – vårt nei til EU

Flertallet av det norske folk har sagt nei til EU. To ganger. Klokskapen hos folket i Norge har sikret oss. I stedet for å flytte makten ut av landet, har vi utviklet hele det vakre og levende landet vårt og tatt vare på folkestyret, skriver Trygve Slagsvold Vedum.

- av Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet

Dersom Norge hadde blitt medlem i EU, ville vi opplevd en sterk fraflytting fra bygde- Norge. Viktige deler av norsk matproduksjon ville vært lagt ned. EUs matpolitikk er ikke tilpasset vårt klima og våre daler. Matsikkerheten vår ville vært sterkt svekket. Norsk fisk ville ikke lenger vært under norsk kontroll. Vi ville opplevd press om å oppgi vår egen pengepolitikk og bytte ut den norske kronen med euroen.

Ønsker vi virkelig dette?

Høyre ønsker det. Under helgens landsmøte i Høyre fremmet Høyres tidligere utenriksminister, Ine Eriksen Søreide, et forslag der Høyre forpliktet seg til å få EU-saken opp på dagsorden i norsk politikk. Høyre ønsker nå altså å bruke sine stortingsrepresentanter og sin partiorganisasjon til å jobbe for et norsk EU-medlemskap.

Dette er bekymringsfullt. Hvis Høyre får gjennomslag, vil det ta Norge i fullstendig feil retning. Jeg vil gjøre alt jeg kan for å stanse Høyres ønske. Senterpartiet er og blir garantisten mot norsk EU-medlemskap.

Senterpartiet og Høyre har alltid vært, og vil fortsette å være, motpoler i EU-debatten. I motsetning til Høyre, ønsker Senterpartiet å styrke folkestyret i Norge. Vi ønsker ikke å flytte mer makt til EU-lederne i Brussel, men vil tvert imot gi folk i Norge mer innflytelse over lokalsamfunnet og landet sitt.

Vi ønsker mer nasjonal kontroll og et styrket norsk eierskap. For oss vil det for eksempel være helt uakseptabelt at EU skal bestemme over norsk fisk. I Norge har vi lyktes langt bedre enn EU med å forvalte våre fiskeriressurser. Dersom EUs byråkrater skulle styrt over fiskeriressursene i Norge, ville det både ført til færre norske fiskeriarbeidsplasser, og gitt en mindre bærekraftig fiskebestand.

Høyre og Senterpartiet har hatt mange debatter om norsk eierskap. Da Erna Solberg i sin regjeringstid ble utfordret av Senterpartiet på hvorfor Høyre- og Frp-regjeringen ønsket å selge unna våre felles eiendeler i viktige norske selskaper som Telenor, Statskog og Kongsberg Gruppen, karakteriserte hun debatten om norsk eierskap som «tåpelig».

Et norsk EU-medlemskap ville også ført til en drastisk svekkelse av norsk matproduksjon og matsikkerhet. Dersom vi meldte Norge inn i EU, ville vi blant annet måtte oppgi vårt eget tollvern. Hvis noen lurer på konsekvensene av dette, kan de bare se til Sverige. Der er store deler av melkeproduksjonen lagt ned og store deler av den svenske landsbygda er fraflyttet. Ønsker vi oss virkelig dette i Norge?

Høyre begrunner ønsket om en ny norsk EU-debatt delvis med et ønske om et tettere sikkerhetssamarbeid med EU. Høyre ser ut til å glemme at Norges sikkerhetsgaranti, i likhet med de fleste andre europeiske land, kommer gjennom vårt NATO-medlemskap. Gjennom vårt NATO-medlemskap og NATO-paktens artikkel 5 garanterer verdens sterkeste militærmakt, USA, for Norges sikkerhet.

I alliansen er også Storbritannia. En historisk viktig partner for Norge, som nå har forlatt EU, men som er minst like viktig for norsk sikkerhet i dag, som for noen år siden. Verken EU-landene eller Norge er tjent med at det bygges opp parallelle militære strukturer mellom EU og NATO.

Vår regjeringsplattform sier ettertrykkelig at vårt medlemskap i NATO ligger fast, og at Norge ikke skal søke medlemskap i EU. Slik vil det være så lenge Senterpartiet er i regjering.

For meg er det uforståelig at ikke Høyre vil lære av den norske suksesshistorien. I stedet for å flytte mer makt ut av Norge og selge mer av landet, bør vi styrke både vårt folkestyre og vårt nasjonale eierskap.