Meny
53279322026_ac2905f5e5_o_pe

Folks trygghet er vår viktigste oppgave  

Jeg har i det siste tenkt en del på hva som er grunnen til at vi driver med politikk, drar på møter, leser oss opp på saker, har det engasjementet vi har. Kjerneengasjementet mitt er at vi skal kunne bo og ha det trygt over hele Norge. Vi skal være et trygt land å bo i og et godt land å bo i. Jeg og vi tenker på det og jobber for det. Hvordan kan vi utvikle Norge til å bli et enda bedre land å bo i? Det har vært, og er det store spørsmålet for oss som driver med politikk, sa Trygve Slagsvold Vedum i sin tale til Sps landsstyremøte på Storo 23. oktober. 

Kjære landsstyremøte kjekt å se dere alle igjen. Jeg har i det siste tenkt en del på hva som er grunnen til at vi driver med politikk, drar på møter, leser oss opp på saker, har det engasjementet vi har. Kjerneengasjementet mitt er at vi skal kunne bo og ha det trygt over hele Norge. Vi skal være et trygt land å bo i og et godt land å bo i. Jeg og vi tenker på det og jobber for det. Hvordan kan vi utvikle Norge til å bli et enda bedre land å bo i? Det har vært, og er det store spørsmålet for oss som driver med politikk. 

Den internasjonale storpolitikken har slått inn over oss med stor kraft de siste årene, og tvunget oss til å måtte prioritere annerledes. En nabo har angrepet en annen av sine naboer. De som står midt i krigen har det verst. På samme tid har krigen gitt ringvirkninger langt utover krigshandlingene. Rett inn i hverdagen og lommeboken til privatpersoner og bedrifter i vårt land. 

Nå med Israel og Gaza ser vi det igjen. Konflikter slår ut også for verden rundt. I den tiden vi er inne må vi ha med oss våre verdier, og stå opp for menneskerettighetene. Derfor skal vi bistå med humanitær bistand. Vi tror det er riktig etisk, men også best for det norske folk over tid. Når vi forsøker å trygge de mest sårbare menneskene i verden, trygger vi også deg og meg. Vi trygger Norge. Når vi styrer nå er det mange flere hensyn å ta enn når vi styrer i en harmonisk tid. 

Mye har skjedd med hverdagen til folk på to år. Når jeg kom inn i finansdepartementet ble jeg igjen minnet på min egen oppvekst. På 1980-tallet var det høy ledighet i landet. Jeg så en masseledighet i Hedmark, på Stange og på Ilseng. Fedre som mistet jobben sin. Naboer som måtte legge ut huset sitt for tvangssalg. Dette var den brutale virkeligheten når jeg vokste opp. Når vi så den prisveksten som kom nå var det det store spørsmålet: Vil høy prisvekst føre til høy ledighet? Det har vært tilfelle når vi har hatt høy prisvekst og høye renter før. Vi tror nå at vi er på vei inn i en fase med litt mer stødighet i økonomien og at vi fortsette å klare å unngå høy arbeidsledighet. 130 000 flere er i jobb nå enn når vi tok over regjeringskontorene. Det å få folk igjennom denne vanskelige tida er viktig for oss som parti og vår regjering. 

Hva er Senterpartiets svar på tiden vi er inne i? Vi i Senterpartiet har tro på nasjonalstaten. Noen velger å se på det som et ekskluderende prosjekt. Men vårt prosjekt er å skape sterke felleskap. Et levende folkestyre har troen på fellesskapsløsninger der vi inkluderer, ikke ekskluderer. Det er viktig for oss at vi utvikler velferdsstaten. Derfor fikk vi i felleskap på plass en grunnrenteskatt på oppdrettsnæringen - som med de nødvendige tilpasningene ble bra. Det vi som stat får inn ved denne skatten brukes til å styrke kommuner og fylkeskommuner, spesielt langs kysten. Det gir oss også rom til å senke maksprisen for barnehageplass per måned fra 3000 til 2000 kroner. Klassisk fordelingspolitikk. I tillegg blir maksprisen i 189 distriktskommuner halvert. 

I Per Bortens tid la man mange grunnsteiner som vi nå bygger videre på. På starten av 60-tallet lagde man SND, dagens Innovasjon Norge. Kortbanenettet ble bygget ut langs hele kysten, og i deler av innlandet. Ekstremt viktig for oss i dag. En annen tanke var at man skulle bygge ut distriktshøyskoler. Tenk hvor viktig alle disse er for Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge. Vi bygger nå videre på det man la grunnsteiner for. På høyere utdanning bygger vi ut mange mindre studiesteder. VI mener også at det å reversere dumme ting er lurt. Studiestedet på Nesna er et godt eksempel på det. Vi reverserer ikke bare det vi synes er dumt, men vi utvikler og bygger flere nye studiesteder. Dette for å gi muligheten for flere til å ta utdanning der de bor. 

VI vil ha brebånd til alle, derfor øker vi bevilgningen også til neste år. Vårt forslag om gratis ferge fikk mye tyn fra høyresiden. Det ble sagt at det ikke var mulig å få til, nå har vi gjort det. Vi halverer prisen på FOT-ruter. Praktisk politikk som gjennomføres her og nå for hele landet. Opptrapping for jordbruket er viktig for oss. Høyre og Frp har kritisert vår satsing på jordbruket. Det er definerende viktig at vi prioriterer norsk landbruk. Vi vet at kostnadsutviklingen vi står i gjør det ekstra vanskelig for norsk landbruk. På samme tid må vi huske på at situasjonen hadde vært noe helt annet om Høyre og Frp hadde styrt landbrukspolitikken. 

Det er avgjørende viktig for oss at Norge skal kunne ha og videreutvikle den bosettingen vi har nå. I Sverige gjorde man et annet valg der man konsentrerte bosettingen rundt færre steder. Det har påvirkning også på innvandring og inkluderingspolitikken vår. Vi vil at vi skal bruke hele landet også her. Derfor har vi bosatt ukrainske flykninger i hele landet, både i Båtsfjord og Oslo. Vi ønsker at man skal bli integrert i et lokalsamfunn, få språkopplæring og muligheten til å komme seg i jobb. I Sverge har man hatt det slik at man kan bosette seg der man vil. Da vil man trekkes til de man kjenner og til den samme gruppen man kommer fra. Det gjør det vanskeligere å bli integrert. 

Vi vil man skal føle seg som en del av felleskapet. Skal vi få med folk på viljen til omfordeling og felleskap må man også føle seg som en del av det samfunnet. Derfor er det bra at Justisministeren vår dro til Sverge, for å tilby vår hjelp og for å høste erfaringer. Det er viktig at befolkningen kjenner sitt politi og at de er en del av et nærmiljø. Det er vår tenkning, fordi vi har et felleskapsprosjekt. Derfor er det viktig at vi legger frem en lokalpolitiplan, og sikrer en helt annen utvikling enn det vi har sett i vårt naboland Sverige. 

Det er forskjeller i norsk politikk. Det kommer tydeligst frem i diskusjonen mellom sentrum periferi. Der går det tydelige skillelinjer mellom oss og Høyre og Frp. Mange av de tiltaka forrige regjering iverksatte er oppskriften på større forskjeller. Vi gjør det motsatte. Siden vi begynte å måle befolkningsutviklingen i norske kommuner i 1966 har det aldri blitt målt en så bra befolkningsutvikling i distriktskommuner. Det skyldes bosetting av flyktninger vil mange si. Og ja, nettopp fordi det er politiske grep som er gjort er det mulig. Men også internt imellom kommuner ser vi positive tall. Vi kan ikke tillate tanken på at Sylvi Listhaug og Erna Solberg skal styre Norge. 

Hvis vi ser resultatet fra valget i høst ble det som vi feiret som en valgsuksess i 2015 vurdert for dårlig i 2023. Vi har større ambisjoner enn å være et 8-10 prosent parti. Vi skal være med å styre Norge. Starten på valgkampen i 2025 det er dette landsstyremøtet. Vi vil bygge Norge videre, vi vil vinne valget og vi vil sørge for at Erna Solberg og Sylvi Listhaug aldri kommer inn i regjeringskontoret.