Meny
Grunnleggende misforståelser eller bevisst tåkelegging av Høyre?

Grunnleggende misforståelser eller bevisst tåkelegging av Høyre?

Sist endret: 28.06.2024 #Agder

Man kan ikke få i pose og sekk, Høyre. Felles regelverk betyr at vi mister selvråderett. Dette gjelder selvsagt også i forbindelse med fjerde energimarkedspakke, skriver Gro-Anita Mykjåland, energipolitisk talsperson for Senterpartiet.

- av Gro-Anita Mykjåland (Sp) stortingsrepresentant for Agder og medlem i Strtingets energi- og miljøkomite

 

I politisk kvarter 25.juni uttalte energipolitisk talsperson Mathilde Tybring-Gjedde fra Høyre oppsiktsvekkende nok at «det er ingenting i ren energipakke (bedre kjent som fjerde energimarkedspakke) som gir Norge mindre selvråderett i kraftpolitikken».

Når man binder seg til felles regelverk er jo poenget med det at man ikke skal fravike det som står i regelverket. Fjerde energimarkedspakke, som regulerer kraftpolitikk, vil åpenbart begrense Norges selvråderett over kraftpolitikken.

At ACER skal godkjenne hva Statnett kan bruke flaskehalsinntektene på, vil jeg påstå er å begrense Norges råderett i kraftpolitikken. At vi må opprettholde opprinnelsesgarantiene, som regjeringen har lagt inn i Hurdalsplattformen at vi ønsker å avskaffe, vil jeg påstå er å begrense Norges råderett i kraftpolitikken. At Eu skal bestemme hvor lang tid norske myndigheter skal bruke på å behandle konsesjonssøknader for fornybar kraftproduksjon, vil jeg påstå er å begrense Norges råderett i kraftpolitikken.

Sverige har fått oppleve myndigheten ACER har da våre naboer forsøkte å begrense strømeksporten av hensyn til egen forsyningssikkerhet. Det nektet ACER dem å gjøre. Det er åpenbart at Sverige har mindre selvråderett i kraftpolitikken.

Skal vi unngå at den nasjonale kontrollen over naturressursene våre ikke gis bort bit for bit må vi ta til motmæle mot Høyres tåkelegging av suverenitetsavståelse. 

Vi vil med stolthet stå opp for nasjonal kontroll over naturressursene våre. Naturressurser vi har utviklet og utvunnet gjennom generasjoner. Til gode for folk og næringsliv over hele Norge.

Senterpartiet er imot å avgi mer suverenitet og selvråderett i kraftpolitikken. Derfor sier vi nei til fjerde energimarkedspakke.

Relaterte personer

Gro-Anita Mykjåland

Stortingsrepresentant (Aust-Agder)
• Medlem i Energi- og miljøkomiteen og Sps fraksjonsleder

Rådgiver
Jon Magnus Kirkeby, [email protected], 468 79 382
Telefon: 233 13 427 Les mer