Meny
2020 Oppdrettslaks, Sogn og Fjordane

Havbruksfondet: Så mye får din kommune

Regjeringen har foreslått at det skal det utbetales 1,4 milliarder samlet til kommuner og fylkeskommuner som legger til rette for oppdrettsvirksomhet. Nå kan du se hvor mye din havbrukskommune får med regjeringens forslag.

Snart kommer det millionbeløp til kommuner langs kysten. Dette er friske penger inn i trange kommunebudsjetter som vil bidra til velferd og utvikling lokalt. Utbetalingene er en del av samfunnskontrakten, kommuner som legger til rette for næringsvirksomhet skal kompenseres for dette, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

Regjeringen styrker Havbruksfondet med 900 millioner

Havbruksfondet fordeler kommunal sektors andel av inntektene fra havbruksnæringen. Regjeringen foreslår å øke overføringen til Havbruksfondet med om lag 900 millioner kroner, sammenlignet med det opprinnelige budsjettet for 2023. Totalt skal det utbetales 1,4 milliarder samlet til kommuner og fylkeskommuner som legger til rette for oppdrettsvirksomhet.

- Arbeiderpartiet og Senterpartiet har hele tiden arbeidet for at lokalsamfunn og kommuner langs kysten vår skal sitte igjen med mer av verdiene som skapes i oppdrettsnæringa. Det sikrer vi nå. Disse pengene vil bidra til styrking av eldreomsorg, skole og andre viktige tjenester, samt gi kommunene mer muskler til å skape ny aktivitet og næringsutvikling, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Slik fordeles milliardene:

142 kommuner og 7 fylkeskommuner mottar totalt 1 409,6 millioner.

- Med regjeringens grep blir en betydelig del av verdiskapingen som skjer i havbruksnæringen værende i lokalsamfunnene, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

Oversikt over fordelingen til den enkelte kommune:

Utbetalinger fra Havbruksfondet 2023

Pengene skal fordeles med 12,5 prosent til fylkeskommunene, og 87,5 prosent til kommunene. En del av kommunenes andel går særskilt til kommuner som har klarert ny lokalitets-MTB over de siste to årene.

Fiskeridirektoratet foretar utbetalingen. Det vil skje så fort som mulig etter at Stortinget har behandlet forslaget fra regjeringen. Det tas sikte på å utbetale midlene i løpet av året.

Bakgrunn: Havbruksfondet

Havbruksfondet tilføres midler gjennom produksjonsavgiften og ved salg av ny kapasitet til oppdrett. Gjennom trafikklyssystemet tildeles ny oppdrettskapasitet som hovedregel hvert annet år. Dette gjør at utbetalingene fra fondet historisk har variert avhengig av om det tildeles kapasitet eller ikke det enkelte år.

For å sammenligne utbetalinger er det derfor hensiktsmessig å se disse over en toårig periode:

  • Fra tildelingsrunden i 2018/2019 ble det utbetalt 3,2 milliarder kroner.
  • Fra tildelingsrunden i 2020/2021 ble utbetalt 3,3 milliarder kroner.
  • For tildelingsrunden 2022/2023 innebærer regjeringens forslag en samlet utbetaling på 4,5 milliarder kroner.

Her finner du oversikt kva din kommune og fylke får frå Havbruksfondet i 2023: