Meny
Kathrine Kleveland 2022

Heia frivillighetsåret – frivillighet fungerer!

Har du starta året med noen skiturer og sendt en vennlig tanke til ildsjelene som brøyter løyper? Eller har du unger som vanligvis er med på teater, håndball eller 4H? Eller er du på strikkekafe, driver med i motorsport, gjør dugnad på bygdetun eller håper å sette opp spel og konserter til sommeren? Koronaen ønsker vi alle skal gå over, men den mangfoldige frivilligheten må aldri gå over!, skriver Kathrine Kleveland.

- av Kathrine Kleveland (Sp), stortingsrepresentant Vestfold

2022 er frivillighetsåret og det er jomen verdt å feire! Frivilligheten skaper gode møteplasser hvor vi på tvers av våre ulikheter, møtes og deltar i meningsfulle aktiviteter. Frivilligheten skaper lokalt engasjement, fellesskap og sterke lokalsamfunn. Frivillige organisasjoner og sivilsamfunnet spiller også en nøkkelrolle i integreringsarbeidet.

Barne- og ungdomsorganisasjonene er et fristed der barn og unge kan følge sine egne interesser og bestemme over sin egen hverdag. Senterpartiet er særlig opptatt av å styrke barne- og ungdomsorganisasjonene under koronapandemien og regjeringen øker derfor grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene med 4 millioner kroner.

Senterpartiet verdsetter den enorme dugnadsånden og det frivillige arbeidet som finner sted i hele landet. Dugnadsarbeidet utgjør årlig nesten 150 000 årsverk. Den ulønnede innsatsen er verdt om lag 75 milliarder kroner. Da betyr det mye når regjeringa i Hurdalsplattformen gir full momskompensasjon til idrett, frivillighet og kultur. Det vil også bli full momskompensasjon ved bygging og ombygging av kulturhus, klubbhus og anlegg eid av organisasjoner.

Staten skal ikke ha frivillig sektor som inntektskilde. Tvert imot, vi må støtte frivilligheten. Frivilligheten gir samfunnet vårt mangedobbelt igjen i glede og folkehelse, både fysisk og psykisk!

Senterpartiet vil legge til rette for størst mulig frivillig engasjement både i idrett, friluftsliv og kulturlivet. Alle, uansett økonomiske forhold eller sosial bakgrunn, skal kunne delta i frivillige aktiviteter. Vi vil ha et åpent, inkluderende og mangfoldig kulturliv i hele landet og legge til rette for at det kan skje i et samspill mellom den profesjonelle og den frivillige kulturen. Her kan jeg nevne at regjeringen styrker kunstnerøkonomien med blant annet 100 nye arbeidsstipender, og øker kulturfondets ordninger for turné- og festivalstøtte kraftig.

Frivillig aktivitet binder folk sammen i store og små fellesskap. Dette er verdifullt for hver enkelt, men er også grunnleggende i et samfunn som vektlegger demokrati, fellesskap og ytringsfrihet.

Arbeiderparti-Senterpartiregjeringen vil ha flere frivilligsentraler og gi dem plass i statsbudsjettet. Ved å gjennomgå, forenkle og samordne regelverk og støtteordninger for frivilligheten gir den nye regjeringa også frivilligheten et praktisk håndslag i frivillighetsåret!

Takk til alle frivillige som bruker fritid og krefter til glede for oss alle!