Meny
Illustrasjonsfoto - Psykisk helse

Høring om psykisk helse: Fungerer lavterskeltilbudet?

Mental Helse og Senterpartiet inviterer til høring om ungdom og Psykisk helse på Stortinget 22. november kl. 11:00-13:00. Forebyggende lavterskeltilbud har blitt et sentralt element i arbeidet med unge og deres psykiske helse. 

 

SER VI KONTURENE AV ET VELFUNGERENDE LAVTERSKELTILBUD?

 

Forebyggende lavterskeltilbud har blitt et sentralt element i arbeidet med unge og deres psykiske helse. Erfaringene, både nasjonalt og internasjonalt, underbygger at den fysiske samtalen ikke kan erstattes av andre løsninger med tilsvarende effekt. Under høringen møter vi aktører som viser vei, som ser at forebyggende tiltak er veien å gå både for den personen det gjelder spesielt og for samfunnet generelt. Dette gjelder både helseeffekten og samfunnsøkonomien.

AGENDA 

11.00               Velkommen v/ Senterpartiet
                        Generalsekretær i Mental Helse leder møtet
11.05               Ringvirkningene av Headspace -satsningen i Danmark
                        Poul Nyrup Rasmussen
                        Leder for Det Sociale Netværk
11.35               GRAB Tromsø - Norges laveste lavterskeltilbud
                        Arja Mubanga-Bjørn
                        Prosjektleder Folkehelseprosjektet, Tromsø kommune
11.55               Beinstrekk
12.00               Hvordan vil den nye Regjeringen gjennomføre den varslede satsningen på  ungdom og psykisk helse?
 TBA
12.20               Hvem plukker opp hansken?
                        Katinka Greve Leiner, Ferd Sosialt Entreprenørskap
                        Tom Guldberg, Mental Helse Oslo
12.40               Spørsmålsrunde - oppsummering
13.00               Takk for fremmøtet! v/ Arbeiderpartiet

 

Samtlige deltakere må være forhåndsregistrert.

Det er et begrenset antall deltakere og bindende påmelding.

Påmelding sendes til [email protected] eller ved kontakt til 23312800.

Oppgi ditt navn samt dato og tittel på seminaret ved påmelding.

Oppmøte skjer senest 10.30 i Prinsens gate 26.

Legitimasjon må vises ved fremmøte.

Arrangør Mental Helse, Arbeiderpartiet og Senterpartiet