Meny
barn idrett

Idretten og frivilligheten får økt strømstøtte

Regjeringen foreslår å øke strømstøtten til idrett og frivillighet til 90 prosent over 70 øre per kWt i perioden oktober 2022–desember 2022.

 

Strømstøtten fortsetter da å være på samme nivå som for husholdninger.

– Denne økningen er særlig etterspurt av Norges idrettsforbund, men den kommer hele frivilligheten til gode. Vinteren kommer til å bli tøff for alle, men med dette får idretten og frivilligheten en ekstra drahjelp, sier Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Tidligere i dag kom også regjeringen med en oppfordring til energiselskapene om å innvilge betalingsutsettelse til frivillige lag og foreninger som venter på å få utbetalt strømstøtte.

Hafslund Oslo Celsio tok oppfordringen på alvor og har allerede stilt seg positiv til et slikt initiativ.

I tillegg vil regjeringen sikre raskere utbetaling av strømstøtten for de som ikke har mulighet til å legge ut selv eller få utsettelse.

– Gjennom både økt bevilgning, bedre tilgang på betalingsutsettelser og raskere utbetaling gir vi idretten og frivilligheten økt forutsigbarhet gjennom vinteren, sier Trettebergstuen.