Meny
2019 Landsstyremøte på Hotell Bristol i Oslo (28/10)
Publisert: 17 02 2023

Foreslår gjenvalg av Senterpartiets ledelse

- Innspillene fra Senterpartiets fylkeslag, Senterungdommen, Senterkvinnene og øvrige deler av organisasjonen viser at det er stor og bred tillit til Senterpartiets ledelse. Senterpartiets valgkomite innstiller på gjenvalg av både Trygve, Ola og Anne Beathe, sier leder av Senterpartiets valgkomite, Per Martin Sandtrøen.  

Møtende med fulle rettigheter, men ikke valgt av landsmøtet:

 • Parlamentarisk leder:
  Marit Arnstad
 • Leder i Senterungdommen:
  Andrine Hanssen-Seppola
 • Leder i Senterkvinnene:
  Wenche Skallerud
 • Leder i Senterpartiets
  Studieforbund:
  Kathrine Kleveland

Valgkomiteens forslag til representantskapet i studieforbundet:

 1. Vidar Nedrebø, Rogaland
 2. Marit N. Krogsæter, Møre og Romsdal
 3. Kjersti Bjørnstad, Oppland

Vara:

 1. Siv Sætran, Trøndelag
 2. Kurt Wikan, Finnmark
 3. Mattis Minge, Østfold

Alle valgene er for to år.

- Etter en grundig prosess i valgkomiteen er vår klare konklusjon at ledelsen i partiet og sentralstyret jobber godt og har stor støtte i partiet. Valgkomiteen ønsker gjennom sin innstilling å legge til rette for at det gode arbeidet fortsetter i det nye sentralstyret, forteller Sandtrøen.

Lederen av valgkomiteen viser til at valgkomiteen gjennom innstillingen ønsker å sikre bred representasjon fra alle deler av partiet.

- Komiteen innstiller til gjenvalg for mange sentralstyrerepresentanter. Samtidig har mange i sentralstyret fått nye og sentrale roller i partiet og regjeringen etter forrige landsmøte. For å legge til rette for et bredest mulig sammensatt sentralstyre, innstiller valgkomiteen på noen nye sentralstyremedlemmer og varamedlemmer som har lokale verv i partiet.

Sandtrøen har stor tro på sentralstyret som valgkomiteen innstiller til. 

- Sentralstyret i Senterpartiet har lagt et solid grunnlag for en videre positiv utvikling av partiet, både politisk og organisatorisk. Vi innstiller med dette et sentralstyre som er topp motivert for å fortsette med å lede Senterpartiets arbeid med å utvikle hele landet, sikre tjenester nær folk og styrke folkestyret i Norge.

Valgkomiteens forslag til sentralstyret 2023-2024:

Leder: Trygve Slagsvold Vedum, Hedmark – Gjenvalg

1.nestleder: Ola Borten Moe, Trøndelag – Gjenvalg

2.nestleder: Anne Beathe K. Tvinnereim, Akershus – Gjenvalg

Styremedlemmer:

 • Gro-Anita Mykjåland, Agder – Gjenvalg
 • Ivar B. Prestbakmo, Troms – Gjenvalg
 • Kari Anne Sand, Buskerud – Gjenvalg
 • Sigurd Reksnes, Sogn og Fjordane – Gjenvalg
 • Ida Stuberg, Trøndelag – Ny
 • Lars Fjeldstad, Hordaland – Ny

Vararepresentanter:

 1. Christian Anton Smedshaug, Akershus – Ny
 2. Louise M. Kvitvang, Rogaland – Gjenvalg
 3. Synne Lerhol, Oslo – Ny
 4. Geir A. Iversen, Finnmark – Gjenvalg
 5. Hans Gunnar Holand, Nordland – Ny
 6. Ida Cathrine Nilsen, Vestfold – Ny

 

 

OM KANDIDATENE I SENTRALSTYRET:

 

Trygve Slagsvold Vedum

Født 1978. Bosatt i Stange, Hedmark.

Finansminister fra 2021

Leder i Senterpartiet fra 2014

Nestleder i Senterpartiet fra 2009.

Stortingsrepresentant fra 2005.

Parlamentarisk leder 2009-2012

Landbruks- og matminister 2012-2013.

Leder i Senterungdommen 2002 til 2004

Div. fag fra landbruksskoler og Høgskolen i Hedmark.

Bachelor med sosiologi og statsvitenskap.

 

Ola Borten Moe

Født 1976. Bosatt i Trondheim, Sør-Trøndelag.

Bonde på Leinstrand.

Forskning- og høyere utdanningsminister fra 2021

Førstekandidat på Stortingsvalglisten i Trøndelag 2021

Gründer i OKEA 2015 - dd

Innovasjonsdirektør i SIVA 2014-2015.

Nestleder i Senterpartiet fra 2011.

Stortingsrepresentant 2005-2013.

Olje- og energiminister 2011-2013.

Medlem i Trondheim bystyre 1995-2007.

Agronom, mellomfag statsvitenskap og historie.

 

Anne Beathe K. Tvinnereim

Født 1974. Bosatt i Enebakk, Akershus.

Utviklingsminister fra 2021

Fylkesråd for Klima og miljø i Viken Fylke fra 2020 til 2021

Tidligere rådgiver i tankesmien Agenda.

Sentralstyremedlem fra 2013.

Nestleder fra 2014.

Statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet 2011-2013.

Politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet 2006.

Leder i Senterungdommen 2000 til 2002

Master i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

 

Gro-Anita Mykjåland

Født 1976. Bosatt i Iveland i Aust-Agder.

Stortingsrepresentant fra 2021

Medlem av Energi- og miljøkomiteen fra 2021

Førstekandidat på Stortingsvalglisten i Agder 2021

Kommunestyrerepresentant siden 2007.

Ordfører Iveland fra 2011 til 2021

2017 - 1. kandidat til Stortinget, Aust-Agder SP

Sentralstyremedlem fra 2013.

Har i mange år arbeidet som kabinpersonale i SAS.

 

Ivar B. Prestbakmo

Født 1968. Bosatt i Salangen i Troms.

Stortingsrepresentant fra 2021

Medlem av justiskomiteen fra 2021

Vararepresentant i sentralstyret fra 2014.

Fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms fra 2014-2020

Medlem hovedstyret KS fra 2016 (midlertidig fritak fra 2021) og nestleder KS Troms fra 2011. .

2019 – 1. kandidat på fylkestingslista Troms og Finnmark.

Fylkesordfører i Troms og Finnmark fra 2019 til 2021

Andre kandidat på Stortingsvalglisten i Troms 2021

Tidl. fylkesleder i Troms Senterparti 2006- 2012

Ordfører i Salangen 1999-2014

 

Kari Anne Sand

Født 1959. Bosatt i Kongsberg, Buskerud

Kommunestyrerepresentant fra 2001.

Ordfører i Kongsberg fra 2015.

Fylkestingsrepresentant fra 2015.

Fungerende fylkesleder i KS Viken

Fylkesleder i Buskerud Senterparti fra 2012 til 2022.

5. kandidat på Stortingsvalglisten i Buskerud 2021

Permisjon fra undervisningsstilling ved Kongsberg Videregående skole.

Tidligere jobbet ved Norsk institutt for skogforskning og i Norges Bondelag

Utdannet skogtekniker fra Evenstad og lektor i norsk fra Universitet i SørØst Norge

 

Sigurd Reksnes

Født 1977, busett i Stad kommune, Sogn og Fjordane

Fylkesleder Sogn og Fjordane Senterparti fra 2016 til 2022

Fylkestingsrepresentant Sogn og Fjordane og Vestland siden 2015

Medlem Eid kommunestyre 2003-2019

Leder for Eid Sp 2005 til 2009

2.vara til Stortinget 2013-d.d.

Bonde på Haugen,

Utdannet agronom.

5. kandidat på Stortingsvalglisten i Sogn og Fjordane 2021

 

Ida Stuberg

Født 1981. Bosatt på Inderøy, Trøndelag

Ordfører Inderøy fra 2011

Medlem av Totalberedskapskommisjonen fra januar 2021

Medlem av AU for eierskapet av NTE, leder fra 2019

Styreleder i Oi! Trøndersk Mat og Drikke fra 2018

Fylkestingrepresentant Trøndelag siden 2015

Vararepresentant fylkestinget 2011 til 2015

Varaordfører Inderøy 2007 til 2011

Rådgiver, fylkesmannen i Nord-Trøndelag 2010 til 2011

Sykepleier, AHUS 2003 til 2006

Master i rettsvitenskap 2005-2010

Bachelor i sykepleie 2000-2003

 

Lars Fjeldstad

Født 1993. bosatt i Osterøy kommune, Hordaland

Ordfører i Osterøy siden 2019

Fylkestingrepresentant Vestland fra 2019

Nestleder i kontrollutvalget Vestland fylkeskommune

Nestleder i Hordaland Senterparti fra 2021

Leder i Hordaland Senterungdom fra 2017 til 2019

Tidligere maskinist på båt

Utdannet Maskinoffiser på ledelsesnivå v/ Bergen Maritime fagskole

 

Christian Anton Smedshaug

Født 1969. Bosatt i Bærum, Akershus

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet (vikariat) 01.22 til 04.22

Første am II, Inst for husdyrfag og akvakulturvitenskap, NMBU fra 2018

Daglig leder AgriAnalyse fra 2011

Medlem Regjeringens EØS-utvalg (ferdig januar 2024)

Styremedlem NOBIO fra vår 2021

Styremedlem i Industriaksjonen fra høst 2020

Seniorrådgiver i Norges Bondelag 2006 til 2011

Prosjektleder i Norges Bondelags EU-prosjekt 2004 til 2005

Rådgiver i Landbruksdepartementet 2001 til 2002

Dr. scient i økologi ved Norges landbrukshøgskole (NLH) 1996 til 2000

Grunnfag etnologi og historie, samt div. småkurs UiO 1995 til 1989

Befalsskolen for lett luftvernartilleri – Sersjant Garnisonen i Porsanger (1988-1990)

 

Louise m. Kvitvang

Født i 1966. Bosatt i Haugesund, Rogaland

Rådgiver avdeling skole, Haugesund kommune

Tidligere rektor

Allmennlærer og grunnfag norsk ved Levanger lærerhøyskole, grunnfag i historie universitetet i Trondheim og lederutdanning på HVL og BI

Styremedlem og første nestleder Rogaland Sp 1999 – 2003

Styremedlem og andre nestleder Rogaland Sp 2015 – 2019

Styremedlem Utdanningsforbundet Rogaland, seksjon skoleledere 2004 – 2006

Nestleder Utdanningsforbundet Rogaland, seksjon skoleledere 2006 – 2009

Styremedlem Utdanningsforbundet sentralt, seksjon skoleledere 2004 – 2009

 

Synne Lerhol

Født 1991. Bosatt i Oslo

Opprinnelig fra Vang i Valdres

Studieleder i Oslo Sp

Gruppeleder for politikk i Norges Røde Kors

Varamedlem til bystyret og medlem av kontrollutvalget i Oslo

Medlem av Bioteknologirådet

Tidligere lokallagsleder i Grünerløkka Senterparti

Master i Europastudier fra NTNU

 

Geir A. Iversen

Født 1954. Bosatt i Hasvik i Finnmark.

Stortingsrepresentant fra 2017

Medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen fra 2021

Medlem av Næringskomiteen fra 2017 til 2021

Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd fra 2022

Tidligere fylkesleder Finnmark Senterparti 2017 til 2022

Ordfører i Hasvik fra 2003 til 2007.

Har tidligere arbeidet som fisker, kulturkonsulent, skolesjef, konsulent i Vindkraft Nord.

 

Hans Gunnar Holand

Født 1970. Bosatt på Holand i Sømna kommune.

Vararepresentant nr. 2 for Nordland, 2021-2025

Ordfører i Sømna fra 2015

Prosjektleder i Sømna kommune, Prosjektet «Liv i bygda»

Gårdbruker i 32 år

Daglig leder i Øverbøen Samdrift DA 2005 til 2015

Utdannet agronom fra Vefsn Landbruksskole

Befal, BSIV Befalsskolen for Ingeniørvåpen (90-91)

 

Ida Cathrine Nilsen

Født 1989. Bosatt i Sandefjord

Fungerende fylkessekretær i Vestfold SP fra 2022

Medlem Sandefjord kommunestyret fra 2015

Medlem av formannskapet i Sandefjord fra 2015

Leder av hovedutvalget for kultur, idrett- og friidrett, Sandefjord fra 2019

Hovedutvalg for miljø og plansaker 2015 til 2019

Tidligere lokallagsleder Sandefjord Sp 2013 til 2017

Kundekonsulent for Hovedorganisasjonen Virke 2016 til 2022

Årsstudier i "Religion, conflict and peace" v/ Harvard university

Fagutdannelse innen kontorfag og arbeidsledelse v/kompetansebyggeren og NKI