Meny
2020 Politiet på Dombås, Oppland

Justisministeren: - Tiden for sentralisering av politiet er over

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl har vært tydelig på at det skal ansettes flere faste politifolk for å styrke beredskapen og det lokale politiet i hele landet. Etter kun tre måneder i regjering, har Senterpartiet og Arbeiderpartiet allerede sørget for et solid løft i politiet. 

Jeg vil stoppe sentraliseringen etter åtte år med Høyre i regjering, og styrke det lokale politiet med flere folk. Derfor rulles det nå ut 146 faste politistillinger i distriktene. I tillegg vil det komme enda flere stillinger i løpet av året som følge av at den nye regjeringen styrker politiet med 200 millioner kroner i budsjettet for 2022. Senterpartiet og Arbeiderpartiet er nå for alvor i gang med å snu den massive sentraliseringen av politiet som Høyre og Frp stod bak, sier Emilie Enger Mehl.

Justis- og beredskapsministeren er tydelig på at stillingene skal ut til synlig og operativt politi i hele landet, og styrke forebygging og etterforskning av kriminalitet.

Det er snart fire år siden Stortinget fattet et vedtak om en reell styrking av de tjenestestedene som stod igjen etter politireformen. Dessverre får vi tilbakemelding om at mange politistasjoner ikke har blitt styrket av den forrige regjeringen. Jeg forventer at politimestrene nå følger opp slik at det faktisk blir flere politifolk, særlig i de områdene som har mistet mange politifolk. Tiden for sentralisering av politiet er over, sier hun.

Mehl understreker at det lokale politiet er like viktig i store byer som på små steder, spesielt etter en høst med flere skyteepisoder i hovedstaden. Før jul varslet justisministeren en tydelig og solid kamp mot de kriminelle miljøene i Oslo.

- Nå blir det flere politifolk i Oslo for å bekjempe blant annet gjengkriminalitet. Å ha flere politifolk som er synlige for folk i hverdagen er viktig for å forebygge kriminalitet og forhindre rekruttering til de kriminelle miljøene, sier hun.