Meny
samisk-flagg.jpg

Læhkoeh biejjine! - Vuorbbe biejvijn! - Lihkku beivviin!

Gratulerer med dagen, Sápmi!

6. februar er samenes nasjonaldag, og feires til minne om det første samiske landsmøte i 1917. Senterpartiet gratulerer så mye med dagen!

Her er nokre viktige saker vi vil løfta fram i høve samedagen den 6. februar:

  • Saminor 3, helseforsinking på samar. 
  • Regjeringa hadde ei ekstrabevilgning til samisk språkteknologi ved UiT på 3 millionar. Dette kom i tillegg til dei 8 millionane dei allereie får. Dei har mellom anna utvikla «google translate» for samisk: http://gtweb.uit.no/jorgal/index.nob.html?dir=sme-nob#translation
  • Senterpartiet og Noreg tok initiativ til eit ministermøte med Finland og Sverige, der vi vart samde om å løfte fram samisk språkteknologi som eit av dei største satsingsområda.
  • Regjeringa auka bevilgninga til samisk i grunnskulen med 17,5 mill