Meny
Beate Marie 2022

Lederen i Senterkvinnene gir seg

Etter åtte år som leder i Senterkvinnene varsler Beate Marie Dahl Eide at hun gir seg. Hun sier det er et riktig valg å gi seg nå, og er takknemlig for den tilliten hun har fått.

Dahl Eide har vært leder siden 2014 og deltatt sentralt i Senterpartiet i perioden partiet har vokst til et av landets store parti. Dahl Eide har stått på for å fremme ulike velferdssaker i senterbevegelsen, og har blant annet engasjert seg for mindre profitt i velferden, slutt på anbud og konkurranseutsetting i barnevernet og store kommersielle konserns dominans i barnehagesektoren.

Hun har også vært en tydelig stemme for mindre markedstenking i styringen av sykehusene, spesielt med tanke på fødselsomsorgen: - Det er et stort paradoks at dagens finansieringssystem premierer sykehusene for fødselskomplikasjoner fremfor å finansiere bemanning som kan forebygge skader.

Dahl Eide har også vært en sterk stemme for en mer moderne familiepolitikk og en bedre fødselspermisjonsordning: - Vi må ha ordninger som er tilpasset livet, og at ikke livet må tilpasse seg ordningene. Alle familier lever ulike liv, på ulike steder, i ulike jobber.

Dahl Eide mener kvinneorganisasjonen til Senterpartiet har styrket sin posisjon de siste årene: - Vi har over flere år jobbet godt med organisasjonen i Senterkvinnene. Vi har blitt en egen medlemsorganisasjon med rundt 1700 medlemmer i alle fylker. Vi har bidratt tydelig i politikkutvikling i Senterpartiet for en klar profil for mindre sosiale forskjeller og et mer bærekraftig samfunn.

Dahl Eide er ordfører i Seljord kommune og representerer Sp som hovedstyremedlem i kommunenes organisasjon KS. Hun ser frem til å fortsette sitt politiske virke: - Jeg har et brennende engasjement for små sosiale forskjeller, og mener Senterpartiets løsninger gir et bedre samfunn for flest. Regjeringsskiftet er en stor motivasjon for alle som ønsker et mer desentralisert og likestilt Norge, med tjenester nær folk og arbeidsplasser der folk bor.

Senterkvinnene har sitt landsmøte fredag 25. - søndag 27. mars på Thon Hotel Victoria Hotel, Hamar, og nytt sentralstyre i Senterkvinnene velges på dette møtet.