Meny
Kathrine Klevaland vinter 080323 (2)

Likestilling kommer ikke av seg sjøl

Som fersk mormor til ei lita jente på fem måneder vil jeg at hun skal ha like rettigheter som guttene hun ble født samtidig med. Jeg vil at hun skal ha et trygt liv med likestilt rett til samfunnsdeltagelse, utdanning, lederstillinger, lønn og pensjon. Men det kommer ikke av seg sjøl, skriver Kathrine Kleveland.

- av Kathrine Kleveland (Sp), stortingsrepresentant for Vestfold

De siste ukers debatt der flere unge kvinner i Forsvaret har opplevd en totalt uakseptabel adferd, viser at kjønnsdelte ukulturer eksisterer og må tas tak i.

Netthets, nedsettende språkbruk og usunne holdninger kan ikke aksepteres mot noen, men foregår dessverre i større grad mot kvinner enn menn. Sosialpsykolog og politiker Berit Ås sine fem hersketeknikker, (usynliggjøring, latterliggjøring, tilbakeholdelse av informasjon, fordømmelse uansett hva du gjør og påføring av skyld og skam) er også blitt latterliggjort, men de både var og er dessverre fortsatt mer aktuelle enn vi liker.

Kvinners deltagelse i arbeidslivet har betydd mere for norsk økonomi enn olja, har Jens Stoltenberg sagt. Institutt for Samfunnsforskning fant i 2016 at uten sysselsettingsveksten vi opplevde blant kvinner siden 1972 ville Fastlands-BNP summert over 40 år vært 3300 milliarder kroner lavere enn vi faktisk hadde i 2012

Årets konferanse om likestilling mellom kjønn som regjeringa arrangerte hadde økonomisk selvstendighet og økonomisk likestilling som tema. Ifølge Statistisk sentralbyrå får kvinner i snitt utbetalt 26 prosent mindre i pensjon enn menn (tall fra 2021). I sum utgjør dette en differanse på så mye som nesten 90.000 kroner i året. Så sett med norske øyne er det ikke tvil om at pensjonsfella er et av områdene vi må bruke mer krefter på.

De nordiske landene er blant verdens mest likestilte, men kvinner tjener fortsatt mindre enn menn. Ulikhet i lønn avslører ulikheter mellom kvinner og menn på andre områder. Kjønnstypiske yrkesvalg, kjønnsdelt arbeidsmarkedet og ulik arbeidsfordeling hjemme skaper økonomisk ulikhet mellom kjønnene. Den kjønnsbestemte lønnsforskjellen er lavest i Sverige.
Andelen kvinner i bedriftsstyrer er høyere i Norden enn i EU, men fortsatt er kvinner underrepresentert. Lovgivningen i Norden varierer, ettersom Island og Norge benytter kjønnskvotering i bedriftsstyrer.

Regjeringen har nå på høring krav til større aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, samvirkeforetak, stiftelser og boligbyggelag om at hvert kjønn skal være representert med minst 40 prosent av medlemmene i styret.
En offensiv likestillingspolitikk, skal få flere kvinner i maktstrukturene i samfunnet og bidra til et mer likestilt arbeids- og næringsliv. Det tjener vi alle på!

Den internasjonale kvinnedagen er stadig aktuell med ulike kamper i ulike land og søstre i sør mister sine rettigheter. I verdensmålestokk bidrar fattigdom, diskriminerende lover og sosiale normer til at kvinnene fortsatt havner nederst på alle stiger. Ikke bare får de dårligst økonomi, men det fratar dem alle muligheter til å bestemme over egne liv. Utdanning for jenter er et av svarene, og da er det utrolig at Afghanistan senest i fjor fratok jenter mulighet for utdanning.

8. mars er verdt å markere for likestilling har aldri kommet av seg sjøl. En rettferdig verden er også en likestilt verden, og vi må bidra videre for å oppnå det. Jeg har både en datter og en liten datterdatter å kjempe for!

Gratulerer med dagen!

Relaterte personer

Kathrine Kleveland

Kathrine Kleveland

Stortingsrepresentant (Vestfold)
• Medlem i Kommunal- og forvaltningskomiteen

Rådgiver:
Oda Maria Irgens Hokstad, [email protected], 936 31 136
Telefon: 233 13 427