Meny
Lokalpoliti er viktigere enn noen gang, Høyre!

Lokalpoliti er viktigere enn noen gang, Høyre!

Sist endret: 15.08.2023 #Akershus

Samtidig som vi ser hvor krevende jobben med å begrense skadene etter ekstremværet «Hans» er, tar Høyre til ordet for å fortsette sentraliseringen av politiet. Det er en dårlig ide. Politiet må være der det skjer, skriver Else Marie Rødby.

- av Else Marie Rødby justispolitisk talsperson i Senterpartiet, og stortingsrepresentant for Akershus

Hvis det er noe den siste uka har vist oss så er det behovet for lokal beredskap. Vi har sett det viktige samspillet mellom kommuner, politiet og frivillige i praksis.

Senterpartiet har prioritert politiet i hvert eneste budsjett siden vi gikk i regjering, og det er det gode grunner for. I en verden med krig i våre nærområder, dataangrep og klimaendringer er politiet en viktig del av vår nasjonale og lokale beredskap.

Sammenlignet med Erna Solbergs forslag til budsjett for 2022 har Senterpartiet styrket politiet med over 1 000 millioner kroner i tillegg til kompensasjon for lønns og prisvekst.

Det er derfor en merkelig kritikk Høyres justispolitiske talsperson, Sveinung Stensland, fremfører når han kaller vår satsing på lokalpoliti for «symbolpolitikk». Han tar også til ordet for å fortsette sentraliseringen av politiet, og det viser at Høyre fortsatt ikke har forstått at den beste beredskapen er lokalt forankret, og at sentralisering derfor er oppskrift på mer utrygghet.

 

Lokalpoliti i ekstremvær 

Forrige ukes ekstremvær, Hans, viste med all tydelighet hvor viktig det er å ha politifolk tilstede i hele Norge. Det er i lokalsamfunnene det skjer, det er her vi ser at veier blir stengt, at bygder isoleres, hus tas av ras og familier evakueres. Dette skjedde flere steder samtidig, i store deler av Sør-Norge, innenfor et kort tidsrom.

Det er dette beredskapen vår må være rigget for, og det er dette vi i Senterpartiet snakker om når vi snakker om vår nasjonale beredskap. Høyre og Frp var i åtte år mest opptatt av å fylle på med folk på kontor i sentrale områder og de store byene. Nå er det en ny kurs.

Vi kan ikke føre en beredskapspolitikk som kun fungerer på godværsdager, slik Høyre tilsynelatende ønsker seg. Når ekstremværet melder seg i dalstrøk og bygder over et større geografisk område, da må vi ha politifolk som kjenner stedet, når fram i tide, og som ikke er så langt unna at stengte og utraste fylkesveier gjør det umulig å komme frem.

 

Sentralisering eller hele Norge

Som kjent var det viktig for Høyre og Frp i regjering å legge ned lokale polititjenestesteder og heller fylle opp med ressurser i de store byene. Dette førte til at mange opplevde politiet som helt fraværende i sitt lokalsamfunn. Nå er det en ny kurs, og det er en ærlig sak at Høyre ikke er enig i den. Men deres kurs førte til en sentralisering av politiet som vi fortsatt ser konsekvensene av. Senterpartiet har i to år jobbet med å rette opp kursen etter Høyres herjinger med politiet.

Vi har opprettet nye tjenestesteder, styrket politibudsjettene og i høst lanserer vi også en ny lokalpolitiplan. På denne måten skal Senterpartiet skape en god politiberedskap i hele Norge slik at neste gang et ekstremvær som Hans rammer er politiet på plass der det skjer og kan hjelpe til, uansett hvor det skjer Norge.

Relaterte personer

Else Marie Rødby

Stortingsrepresentant (Akershus)
Medlem i Justiskomiteen og Sps fraksjonsleder

Rådgiver:
Vanja Stenslie Krakk, [email protected], 909 86 435
Telefon: 233 13 427 Les mer