Meny
Nå får 67 000 barn billigere SFO og gratis barnehage

Nå får 67 000 barn billigere SFO og gratis barnehage

Sist endret: 01.08.2023 #Vestfold

Barnehage og SFO er viktig for utviklingen til barn og for gode familieliv over hele landet. Derfor har vi fått på plass at landets 2. klassinger fra tirsdag av får 12 timer i uka gratis på SFO. På samme tid vil 7 000 familier med tre barn samtidig i barnehagen få gratis plass for tredjemann. Altfor lenge har innsatsen for barnefamiliene stått i ro. Med dagens regjering er satsingen i gang, skriver Kathrine Kleveland.

- av Kathrine Kleveland (Sp), stortingsrepresentant Vestfold

 

Med innføringen av gratis halvdagsplass vil familiene til 60 000 andreklassinger spare rundt 20 000 kroner i året. Dette vil lette den økonomiske situasjonen for familier over hele landet. Mange foreldre vil også få mulighet til å gi ungene sine et tilbud mens de avslutter arbeidsdagen eller gjør andre nødvendige gjøremål.

Med innføringen av 12 timer gratis SFO for 1. trinn høsten 2022, økte deltakelsen i SFO fra 83 til 92 prosent fra 2021 til 2022. Å fjerne økonomiske hindre for at familier kan tilby ungene sine å gå på SFO gir effekt.

Regjeringen ønsker en sterkere fellesskole der elevene blir inkludert, mestrer og lærer. Med gratis kjernetid i SFO, utvider vi i praksis fellesskolen for første gang på mange år.

Billigere barnehage – og gratis for tredje barn

Siden 2022 har vi gjort maksprisen for en barnehageplass 315 kroner billigere. Et grep foreldre med et barn i barnehage sparer rundt 3 465 kroner i året på. Foreldre med to barn i barnehage sparer rundt 6000 kroner i året.

På tirsdag blir det gratis med barnehage fra tredje barnet for foreldre som har flere barn i barnehagen samtidig. Dermed vil rundt 3 000 familier i Norge spare rundt 24 000 kroner i året. I tillegg blir barnehage gratis for alle de 4 000 barnehagebarna i tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms. Dette er et grep for å sikre bosetting i en del av landet som er viktig for hele landets beredskap og trygghet.

Gode barnehager gir barna en trygg og god oppvekst. Barnehagene bidrar også til mer likestilling, høyere deltagelse i arbeidslivet og en mer fleksibel hverdag for barnefamilier. Det er vinn-vinn for alle. 

Fødselstallene er for lave

Fødselstallene er altfor lave. Hver kvinne føder i gjennomsnitt 1,41 barn. På samme tid er gjennomsnittsalderen for førstefødende kvinner høyere enn noen gang. 

Gode universelle ordninger som legger til rette for at de som ønsker det kan få så mange barn de ønsker, i kombinasjon med å være i arbeid, er viktig for Norge.

Derfor er jeg glad for at SFO blir rimeligere og barnehage gratis for tusenvis av familier fra 1. august. Et viktig tiltak som er på plass når hverdagen etter sommeren etter hvert starter for oss alle.

 

 

 

Relaterte personer

Kathrine Kleveland

Kathrine Kleveland

Stortingsrepresentant (Vestfold)
• Medlem i Kommunal- og forvaltningskomiteen

Rådgiver:
Oda Maria Irgens Hokstad, [email protected], 936 31 136
Telefon: 233 13 427