Meny
Anne Beathe Tvinnereim bistandsminister 2022

Nordisk ministerråd fryser samarbeid med Russland

De nordiske samarbeidsministrene ble i går enige om en erklæring der Nordisk ministerråd fryser samarbeidet med Russland. Avgjørelsen er tatt som en reaksjon på Russlands militære angrep på Ukraina. Norges regjering ved nordisk samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim leder Nordisk ministerråd i 2022. Erklæringen lyder som følger:

De nordiske samarbeidsministrene fordømmer på det kraftigste den uprovoserte, folkerettsstridige og illegitime russiske invasjonen av Ukraina. Russlands krigshandlinger er et angrep på den europeiske sikkerhetsstruktur. De nordiske landene står samlet i solidaritet med Ukraina og det ukrainske folk.

Nordisk ministerråd har derfor besluttet å umiddelbart stille i bero alt samarbeid med Russland og Hviterussland. De nordiske samarbeidsministre står samlet bak beslutningen. Den innebærer at programmer, prosjekter og aktiviteter i Russland og Hviterussland stanses inntil videre.

- Russlands militære angrep på Ukraina gjør det helt umulig å fortsette et samarbeid under de rådende omstendigheter. Nordisk ministerråds samarbeid i Russland har pågått siden 1995. Det har ledet til hundrevis av prosjekter innenfor områder som helse, klima og miljø, forskning, journalistikk og media, men også møter mellom nordiske og russiske parlamentarikere. Samarbeidet har hele tiden hatt som mål å bygge tillit, gjensidig forståelse og utvikling i regionen, uttaler de nordiske samarbeidsministere.

Til tross for flere tilbakeslag har Nordisk ministerråd klart å opprettholde en kontakt til Russland der andre er blitt utestengt. Programmene har fokusert på folk-til-folk-samarbeid og har vært verdifull støtte for det russiske sivilsamfunnet.

- Det Nordisk ministerråd gjør, sammen med resten av verdenssamfunnet, er å sende et tydelig signal til den russiske regjeringen. Denne erklæring er rettet mot den russiske regjering og ikke mot det russiske folk, understreker samarbeidsministrene.

Du kan lese mer om de russiske samarbeidsprogrammene her