Meny
Trygve Slagsvold Vedum 280322

Norge må eie Norge

Sist endret: 25 10 2022

Regjeringen har kjøpt Meraker Brug for 2,6 milliarder kroner. Det sikrer nasjonal kontroll over norsk vann, skog og matjord. Høyre mener prioriteringen er spesiell. Frp kaller den vanvittig. Høyre og Frp viser historieløshet når de viderefører sin motstand mot nasjonal kontroll over naturressursene våre, skriver Trygve Slagsvold Vedum.

- av Trygve Slagsvold Vedum, partileder for Senterpartiet og finansminister

Kjøpet av Meraker Brug viser regjeringens strategiske linje: Vi skal sikre nasjonal kontroll over naturressursene våre. Derfor er regjeringen på utkikk etter å gjøre flere kjøp som Meraker Brug.

Strømkrise, knapphet på råvarer og økt etterretningstrussel mot Norge understreker behovet.

Vi kommer til å endre loven slik at det ikke blir mulig å selge store eiendommer som Meraker Brug til utenlandske eiere. Staten, kommuner eller private nordmenn skal utvikle slike eiendommer.

I 2012 ville Høyre og Frp oppheve hjemfallsretten og delprivatisere Statkraft. I 2018 var de med på å føre Norge inn i ACER. I 2022 kritiserer de regjeringens kjøp av Meraker Brug.

Frp's motvilje mot nasjonal kontroll og fellesskapets høsting av naturressursene våre ligger i partiets røtter. På 1970-tallet ville de selge ut viktige deler av det offentlige eierskapet til oljeressursene på norsk sokkel. De stemte imot særskatten for oljeselskap på 78 prosent, og da Sylvi Listhaug var landbruksminister ble norsk skog solgt til tyske kapitalister og hun startet en prosess for å selge hele skogdelen av Statskog.

Land som er rike på naturressurser, kan likevel ha en fattig befolkning. Verden har altfor mange slike eksempler. Mange av de har fulgt høyresidens prinsipper om markedsliberalisme, og solgt naturressursene ut av fellesskapets eie.

Vi følger i tradisjonen til nasjonale strateger som Johan Castberg, som sikret hjemfallsretten, og regjeringen Gerhardsen, som hevdet suverenitet over norsk kontinentalsokkel. Derfor åpner vi for å igjen bruke staten for å etablere selskaper, eller kjøpe oss inn i selskaper, når det er av strategisk interesse for Norge.

Regjeringen tar nå større nasjonal kontroll over viktige ressurser. Og vi kommer til å styrke den ved hver anledning vi får.

Å flytte deler av den norske formuen fra aksjer eller bankkontoer til norsk vann, skog eller jord er verken spesielt eller vanvittig. Det er en norsk tradisjon for nasjonal kontroll som har tjent fellesskapet vårt godt – og skal gjøre det framover.

Strategisk viktige ressurser for Norge skal kjøpes bit for bit.

For Norge må eie Norge.