Meny
Norge og USA lanserer nytt initiativ for å øke matsikkerhet i Afrika

Norge og USA lanserer nytt initiativ for å øke matsikkerhet i Afrika

Sist endret: 20.09.2023 #Akershus

Ved å bruke bistand til å redusere kommersiell risiko skal små og mellomstore landbruksbedrifter få mer privat kapital. Det betyr mer matsikkerhet og større inntekter lokalt. Norge og USAID skal investere 350 millioner kroner hver i fondet.

I forbindelse med FNs generalforsamling i New York lanserte utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim og USAID-direktør Samantha Power mandag et fond som skal mobilisere mer kapital til mat- og landbruksektoren i Afrika.

– Altfor ofte ser vi at små og mellomstore bedrifter blir sett på som for risikable for private investorer. Vi vil bruke bistandsmidler for å redusere risikoen og dermed utløse mer privat kapital. Jeg mener dette er et viktig skritt for mer sjølforsyning og mindre importavhengighet for afrikanske land, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

ABKT i FN sept 2023 2.jpg
Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim sammen med USAID-direktør Samantha Power under lanseringen av det nye initiativet under høynivåuken i New York.

Stort potensiale for mer mat og jobbskaping

Ideen og mekanismen er utviklet av Norad og USAID. Fondet skal tilby førstetapskapital til investorer. Det skal gjøre det mer attraktivt å investere kommersiell kapital i små og mellomstore landbruksbedrifter i Afrika sør for Sahara. Ifølge Norads beregninger har fondet potensiale til å mobilisere over NOK 10 milliarder, skape 20 000 nye jobber og ha en positiv effekt på over 1,4 millioner småbønder. Dette er første gang en slik mekanisme blir laget med mål om å mobilisere kapital i stor skala utelukkende til landbrukssektoren i Afrika.

Lansering med sammen med WEF, USAID og Norge

Lanseringen skjedde i samarbeid mellom World Economic Forum, USAID og Norge. Kenyas president William Ruto, USAs finansminister Janet Yellen og Afrikabankens president Akinwumi Adesina deltok.

Under lanseringen mandag pekte Power pekte på at landbrukssektoren har fått mindre oppmerksomhet enn den fortjener og at det er et stort behov for mer investeringer i små- og mellomstore bedrifter.

Kenyas president Ruto beskrev fondet som en svært velkommen utvikling. Han pekte på at investeringer i landbruket i Afrika er den sikreste måten å redusere fattigdom på.

Fakta

  • Fondet «Financing for Agricultural SMEs in Africa» (FASA) er et fond som vil dempe risiko for investorer i den afrikanske landbrukssektoren.
  • Det er Norad, direktoratet for utviklingssamarbeid, som skal forvalte det norske bidraget.
  • Fondet skal samle bistandsmidler fra giverland som brukes som førstetapsmidler for å avlaste risiko for private investorer, og dermed gjør landbrukssektoren til en mer attraktiv investeringsklasse.
  • Dette vil føre til økt tilførsel av kapital til små og mellomstore landbruksbedrifter som direkte påvirker småbønders evne til å selge mer og øke inntektsgrunnlaget sitt.
  • Det er høy etterspørsel etter førstetapsmidler fra markedet, og et stort behov blant givere for å investere på en effektiv måte.

Relaterte personer

Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

Utviklingsminister

Statssekretær:
Bjørg Sandkjær

Politisk rådgiver:
Syver Zachariassen
Telefon: 23 95 00 00