Meny
Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Økt opptak med 500 studieplasser i sykepleie

Regjeringen vil øke kapasiteten på sykepleierutdanningene med 500 studieplasser fra høsten 2022. - Behovet for sykepleiere er stort. Det har pandemien vist oss, og sånn var virkeligheten også før koronakrisen traff. Regjeringen vil derfor øke kapasiteten og ber utdanningsinstitusjonene øke opptaket med 500 nye sykepleierplasser, sier Ola Borten Moe.

Sykepleiestudiene mangler ikke søkere. I år hadde nesten ni prosent av alle søkerne gjennom Samordna opptak sykepleierutdanning som sitt førstevalg. Med opprettelsen av flere studieplasser får flere muligheten til å bli sykepleiere, og samfunnet får dekket en større del av sitt behov. I høst startet om lag 5100 studenter på sykepleierstudiet. 500 studieplasser utgjør en betydelig økning.

- 500 studieplasser fikser ikke alt, men det er en viktig start. Vi er også avhengig av bedre tilgang på praksisplasser. Vi vil fortsette å jobbe for økt kapasitet i sykepleierutdanningene fremover, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe. 

Regjeringen foreslår nå midler til 300 nye studieplasser i sykepleie. Institusjonene bør, så langt det er mulig, prioritere videreutdanning for jordmødre, helsesykepleiere, og ABIOK-sykepleiere (anestesi, barn, intensiv, operasjon og kreft). De resterende 200 plassene til grunnutdanningen i sykepleie ber vi om at utdanningsinstitusjonene finansierer gjennom omdisponering av egne midler. 

- En av regjeringens viktigste prioriteringer er å sikre nok fagfolk, ikke minst sykepleiere i helse- og omsorgstjenesten. Vi har nettopp oppnevnt helsepersonellkommisjonen som skal foreslå konkrete tiltak på området. 

I tillegg til mer langsiktig arbeid, jobber vi fortløpende med å støtte fagfolkene i tjenesten. Vi har allerede satt av midler til flere utdanningsstillinger for spesialsykepleiere, og forbereder i disse dager en tiltakspakke for sykehusene, som skal komme på nyåret, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol