Meny
Pensjonssystemet må sikre en trygg og verdig alderdom for alle

Pensjonssystemet må sikre en trygg og verdig alderdom for alle

– Pensjonssystemet må sikre en trygg og verdig alderdom for alle, særlig minstepensjonister og de som lever på uføretrygd, sier Per Olaf Lundteigen.

Publisert: 16.06.2022 #Buskerud

Utvalget som har evaluert pensjonsreformen overleverte i dag utredningen NOU 2022: 7 Et forbedret pensjonssystem til arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Her er kommentar til pensjonsutvalget fra Stortingsrepresentant fra Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen, første nestleder i arbeids- og sosialkomiteen.

– Pensjonssystemet må sikre en trygg og verdig alderdom for alle, særlig minstepensjonister og de som lever på uføretrygd.

– For Senterpartiet er det viktig at hovedprinsippene i pensjonsreformen videreføres, blant annet levealdersjusteringen.

– Både for samfunnet og den enkelte arbeidstaker er det en fordel at det blir tilrettelagt for at folk skal kunne stå lengst mulig i jobb.

- Samordning mellom folketrygd og offentlig tjenestepensjon, den såkalte samordningsfella, er et eksempel på noe som bør fjernes.

Her finner du mer om NOU 2022: 7 Et forbedret pensjonssystem:

 

Relaterte personer

Per Olaf Lundteigen

Stortingsrepresentant (Buskerud)
• 1. nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen

Rådgiver:
Bjørn Nesse Hunderi
976 05 910 [email protected]
Telefon: 233 13 427 Les mer