Meny
Ole-Andre-Myhrvold-32997016863_86799689ee_o

Raskere utbygging av nett og bedre utnyttelse av nettet

- Utvidelse av dagens nettinfrastruktur er en helt nødvendig forutsetning for videre kraftutbygging og næringsutvikling. Tiltakene som i dag lanseres skal sikre raskere konsesjonsbehandlingstid, mer effektiv tilknytning til strømnettet for næringslivsaktører og bedre utnyttelse av eksisterende nettkapasitet, sier Ole Andre Myhrvold, Senterpartiets energipolitiske talsperson.

- Samtidig må vi prioritere dagens kapasitet bedre. Vi legger derfor vekk «førstemann-til-mølla»-prinsippet til fordel for modne prosjekter og eksisterende næringsliv som skal ekspandere eller omstille seg, sier Ole Andre Myhrvold.

Regjeringen presenterte 19. april "Handlingsplan for raskere nettutbygging og bedre utnyttelse av nettet". Betydelige utvidelser av strømnettet vil være avgjørende for fremtidens kraftsystem, samtidig som vi må øke utnyttelsen av det eksisterende strømnettet.

Noen av tiltakene som varsles i handlingsplanen for å møte utfordringen er:

  • «Vanlig forbruk», som husholdninger og nødvendige samfunnsfunksjoner, skal ikke risikere å ikke få tilknytning til strømnettet på grunn av manglende kapasitet i regional- og transmisjonsnettet. Regjeringen vil gi nærmere føringer om hva som utgjør «vanlig forbruk». 
  • Vi går bort fra førstemann-til-mølla-prinsippet ved å introdusere nye prioriteringskriterier for hvordan nettselskapene skal fordele kapasitet til aktører som står i tilknytningskø:
    • Prioritere modne prosjekter: prosjekter som faktisk ligger an til å gjennomføres.
    • Prioritere eksisterende virksomhet: Dersom to prosjekter vurderes likt med hensyn til gjennomføringsevne og framdrift, legger regjeringen til grunn at eksisterende virksomhet prioriteres.
  • De nye kriteriene vil blant annet bety at nettselskapene prioriterer prosjekter som kan demonstrere gjennomføringsevne, som tilgang på areal regulert for formålet sitt. Dette vil gi lokalpolitikerne styrket innflytelse over næringsutvikling i egen kommune.

Se mer om saken på Olje- og energidepartementets side:

Her kan du lese hele rapporten: Regjeringens handlingsplan for raskere nettutbygging og bedre utnyttelse av nettet.

Relaterte personer

Ole André Myhrvold

Stortingsrepresentant (Østfold)
Medlem i Finanskomiteen og Sps fraksjonsleder

Rådgiver
Inger Johanne Sveen, [email protected], 412 39 835
Telefon: 233 13 427 Les mer