Meny
2022 infoplakat politi

Regjeringen åpner ti nye polititjenesteder i 2024

Senterpartiet og Arbeiderpartiet fortsetter styrkingen av det lokale politiet i hele landet. Regjeringen åpner ytterligere ti nye polititjenestesteder i 2024. Disse kommer i tillegg til de ti nye tjenestestedene som blir opprettet i år og i 2022.  

– Høyre stengte dørene til det lokale politiet. Sp- og Ap-regjeringen sørger for å bringe politiet nærmere folk rundt omkring i landet, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Kommunene som vil få nye tjenestesteder i 2024 er Lillestrøm (Sørumsand), Rakkestad, Karlsøy, Kvinesdal, Levanger, Nesodden, Sør-Odal, Vaksdal, Åseral og Hemsedal (vintersesong).

- Høyre-regjeringen gikk for langt i å sentralisere politiet og fjerne nærpolitiet. Lokalt politi gir folk trygghet og er viktig i det forebyggende arbeidet, spesielt mot barn og unge. Derfor skal politiet åpne dørene 20 nye steder i løpet av 2023 og 2024, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Kommunene er valgt gjennom en omfattende prosess med kommuner og politiet. Noen kommuner får tilbake et tjenestested som ble lagt ned under forrige regjering. Andre får et helt nytt tjenestested, enten på grunn av kriminalitetsutfordringer, lang reisevei eller et behov for mer synlig lokalt politi.  

- Senterpartiet og Arbeiderpartiet fortsetter arbeidet med å styrke den lokale politiberedskapen, derfor vil regjeringen om kort tid også legge fram en lokalpolitiplan. Vi skal ha levende og trygge lokalsamfunn i hele landet. Da må vi ha politi, tjenester og arbeidsplasser over hele Norge, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Åpningstid og tjenestetilbud ved det enkelte tjenestested fastsettes av lokalt politi i samråd med kommunen. Lokalt politi og kommunen vet best hva som trengs.

I tillegg etableres 9 tjenestesteder i år: Engerdal, Hvaler (sommer), Meråker, Oslo (Mortensrud), Salangen, Sandefjord (Torp), Sigdal, Steigen, Stranda (Geiranger – sommer). I 2022 ble det etablert en midlertidig politistasjon på Magnormoen, som skal være i drift til den planlagte felles svensk-norsk politistasjonen er ferdig bygd.