Meny
739fa892-3d83-406e-8229-5ba1fffc0e26NaNjpg

Regjeringen gir klarsignal til stort veiprosjekt i Nord-Norge

Regjeringen annonserte i dag at prosjektet E6 Megården-Sommerset i Sørfold i Nordland skal startes opp med midler allerede i statsbudsjettet for 2024.

- Regjeringen vil sette av penger i statsbudsjettet for 2024 til oppstart av E6 Megården-Sommerset. At vi nå får satt i gang dette prosjektet er viktig for å binde sammen sør- og nord i Norge på en trygg måte. Dette vil også skape viktig aktivitet i  bygg- og anleggssektoren lokalt, regionalt og nasjonalt. At prosjektet deles opp gjør det lettere for andre enn bare de største internasjonale entrepenørene å konkurrere om oppdragene, sier Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

- Dette er en merkedag for Nord-Norge. Prosjektet er viktig for å løse utfordringer med tunnelsikkerhet, samfunnssikkerhet, beredskap og fremkommelighet. Ved å dele prosjektet E6 Megården-Mørsvikbot, og i første omgang starte opp med strekningen fram til Sommerset, erstatter vi halvparten av tunellene på hele prosjektet raskere, og det er samtidig god næringspolitikk, sier Bjørnar Skjæran (Ap).

Det opprinnelige prosjektet E6 Megården-Mørsvikbotn ligger i Sørfold kommune i Nordland fylke. Strekning har i dag 16 tunneler med lav standard, og tilfredsstiller ikke direktivet om tunnelsikkerhet. Strekningen har bratte stigninger og ved stengninger er omkjøringstiden elleve timer.

Regjeringspartiene presiserer at oppdelingen av prosjektet ikke betyr at strekningen Sommerset-Mørsvikbotn legges på is.

Regjeringen ønsker også å sette i gang denne delen så raskt som mulig. Vi vil komme nærmere tilbake til i Nasjonal transportplan som legges frem våren 2024 om den videre utviklingen av den resterende strekningen.