Meny
2021 foto stikkontakt straum strøm hand hånd

Regjeringen kommer med strømstøtte til studentene

Regjeringen foreslår å tilby et søknadsbasert tilleggslån på 3000 kroner for å dekke strømutgifter for studenter på universiteter, høyskoler, fagskoler og voksne elever i videregående opplæring. 1200 kroner av tilleggslånet blir omgjort til stipend.

– Studenter, spesielt i Sør-Norge, har fått merke de høye strømprisene i høst og vinter. Dette er en ekstrautgift som er utfordrende for flere. Derfor vil regjeringen innføre tiltak spesielt rettet mot studentene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).   

Studenter og voksne elever som kan dokumentere at de har strømutgifter, kan søke om å få tilleggslånet. 40 prosent av tilleggslånet, tilsvarende 1200 kroner, vil bli gjort om til stipend.

– Allerede i løpet av januar skal tilleggslånet med stipend være tilgjengelig gjennom Lånekassen, og pengene skal utbetales raskt, sier Borten Moe.

Det vil bli gitt informasjon til studenter og elever når søknadsløsningen for tilleggslånet og stipend er på plass hos Lånekassen i januar 2022.

– Studentene er en av flere grupper som har merket strømprisene i vinter. Derfor jobber vi også videre med flere tiltak for å gjøre strømregningen lavere også for andre grupper, sier Borten Moe.