Meny
Trygve-Slagsvold-Vedum-DSC_0326 kopi

Regjeringen vil innføre eksportrestriksjoner ved lav magasinfylling 

- Det er vår jobb som politikere å sikre norsk kraftforsyning i usikre tider. Dette er et nytt politisk verktøy som tar tilbake mer nasjonal kontroll over vår vannkraft og gir oss mulighet til å begrense krafteksport for å sikre nasjonal forsyningssikkerhet. For Senterpartiet har det vært et klart politisk mål å få mer nasjonal kontroll i kraftpolitikken, dette grepet for sterkere regulering av eksport bidrar til det, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Folk og bedrifter i Sør-Norge er hardt rammet av de økte kostnadene for strøm. Derfor foreslår regjeringen å forsterke strømstøtteordningen og innføre eksportrestriksjoner på strøm for å styrke den norske selvforsyninga. Regjeringa vil utarbeide en ordning som gjør at vannkraftreservene ivaretas når det er lite vann i magasinene, blant annet gjennom å begrense eksport ved lav magasinfylling.

- Det er vår jobb som politikere å sikre norsk kraftforsyning i usikre tider. Dette er et nytt politisk verktøy som tar tilbake mer nasjonal kontroll over vår vannkraft og gir oss mulighet til å begrense krafteksport for å sikre nasjonal forsyningssikkerhet. For Senterpartiet har det vært et klart politisk mål å få mer nasjonal kontroll i kraftpolitikken, dette grepet for sterkere regulering av eksport bidrar til det, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Regjeringen ønsker eksportrestriksjoner som kan sikre forsyningssikkerheten. Det innebærer at når magasinfyllingen faller ned mot lave nivåer i forhold til det normale for årstiden, vil vi i slike perioder prioritere en forsvarlig magasinfylling. I praksis vil dette innebære styringsmekanismer som begrenser muligheten for eksport ved lav magasinfylling. Regjeringen kommer til å gjøre arbeidet med NVE med sikte på å innføre denne styringsmekanismen så raskt som mulig.

Prisene vil fortsatt være høye i vinter, derfor vil strømstøtteordningen for husholdningene forsterkes. Regjeringen fremskynder økningen av strømsikringsordningen fra 80% til 90% støttegrad til 1. september. Dette vil bidra til at norske husholdninger får lavere kostnader og en større trygghet for høsten. 

Med de høye strømprisene vi ser for oss til vinteren vil deler av norsk næringsliv få det tøft. Regjeringen har gjennom sommeren jobbet med flere tiltak som kan brukes for å hjelpe de bedriftene som er hardest rammet. En ny modell for støtte til næringslivet må kvalitetssikres før den kan legges frem, men regjeringen kommer til å stille opp for næringsliv som sliter.