Meny
samisk-flagg.jpg

Regjeringen vil styrke samisk språk og kultur med 37 millioner kroner i 2024

Kunnskapsminister Tonje Brenna og kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik legger i dag fram en styrking av samisk språk og kultur.

Tidligere i år la regjeringen fram Stortingsmelding om samisk språk, kultur og samfunnsliv, om styrking av samisk språk og kompetanse i skole, barnehage og utdanning. Nå følger vi opp i statsbudsjettet for neste år med satsing på opplæring, utdanning og kultur.

Språk er avgjørende for samisk kultur

- Språk er grunnleggende for å ta vare på samisk kultur. Derfor foreslår regjeringen nå for en pakke på 37 millioner kroner målrettet inn mot å styrke samisk språk og kultur i statsbudsjettet for 2024, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

- Vi har et ansvar for å legge til rette for at samer kan ta vare på og utvikle språk, kompetanse og kultur i hverdagen, utdanning og kreative arenaer. Denne pakken inneholder en rekke tiltak for å bidra til dette, fra forbedring av fjernundervisning for samiske elever, til penger til Riddu Riđđu, sier Brenna.

Fornøyd kommunalminister

- Som statsråd med ansvar for samiske saker er jeg svært fornøyd med at vi kan legge fram denne satsinga på samiske formål i statsbudsjettet for 2024. Det vil gi et løft for samisk språk og kultur på mange felt framover, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Midlene er fordelt slik:

 • 3,0 millioner kroner til forbedring av infrastruktur for samisk fjernundervisning.
 • 1,5 millioner kroner til opprettelse Senter for samisk leksikografi ved UiT.
 • 3,0 millioner kroner til styrking av fagmiljø i sørsamisk og lulesamisk ved Nord universitet (Bodø og Levanger).
 • 4,5 millioner kroner til å tilrettelegge for nasjonale, fleksible språk- og lærerutdanninger i nordsamisk (3 millioner kroner til Samisk Høgskole i Kautokeino og 1,5 millioner kroner til UiT i Tromsø og/eller Alta).
 • 0,4 million kroner til gjeldssletting og utdanningsstøtte for utdanning innen samisk/kvensk
  3,6 millioner kroner mer til økt bevilging til språkarbeidet i Sametinget.
 • 0,5 million kroner til oppfølging av UNESCOs urfolksspråktiår.
 • 4,4 millioner kroner i økt tilskudd til språkteknologimiljø Divvun v/Uit.
 • 2,0 millioner kroner til utvidelse av ordning med samiske veivisere ved Samisk høgskole.
 • 8,3 millioner kroner til husleiekompensasjon for nytt samisk nasjonalteater i Kautokeino – Beaivvàš.
 • 2,0 millioner kroner (engangsbeløp) til Samisk arkiv, som i samarbeid med bl.a. Divvun skal arbeide for å tilgjengeliggjøre det samiske lydarkivet.
 • 2,0 millioner kroner til det samiske kunstnerkollektivet Dáiddadállu (fra nordområdemidlene).
 • 1,0 million kroner (engangsbeløp) til festivalen Riddu Riđđu.
 • 1,0 million kroner (engangsbeløp) til Samisk prosjektmuseum i Bodø, samarbeid mellom Árran og Nordlandsmuseet.