Meny
Trygve SV tale 241022

Regjeringen vil utbedre Husøy havn

Regjeringen vil starte prosjektet utdyping av Husøy fiskerihavn i 2024, og foreslår at det bevilges 20 millioner kroner til prosjektet i statsbudsjettet for neste år.

- Vi skal utvikle og satse på kysten i hele Norge. Nå setter vi i gang med forbedringen av Husøy fiskerihavn. Dette er bra for næringslivet og vil gi mer muligheter til utvikling i regionen. Dette er bare starten, vi skal fortsette å satse på kysten og på Nord-Norge, vi vil komme tilbake med nye prosjekter også andre steder. Fiskerihavnene og infrastrukturen langs kysten er viktig for denne regjeringen, sier Trygve Slagsvold Vedum, Finansminister og leder av Senterpartiet

- Modernisering av fiskeflåten har gitt oss flere store fartøy. Dessverre har vi samtidig et etterslep på havnene fra de siste årene, hvor de ikke har fått oppdatering. Da får vi situasjoner som på Husøya, der havna ikke er dyp nok til å kunne ta imot de største fartøyene. Det gjør vi nå noe med, og jeg er glad for å melde at vi skal starte arbeidet med utdyping av Husøy havn allerede i 2024. Dette blir en viktig oppgradering ikke bare for Husøy, men for hele regionen, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap)

 

Husøy havn er en av havnene i Nord-Norge som tar imot aller mest fisk, og den har ikke vært mudret siden 1981. Dermed har den ikke tilstrekkelig dybde for å betjene de største fartøyene som leverer fisk. Dybdeforholdene har ført til grunnberøringer, og de større fartøyene vegrer seg for å gå inn til Husøy.

Kystverket tar over stafettpinnen

Kystverket vil starte arbeidet med å utdype Husøy fiskerihavn til 8 meter dybde for å øke fremkommeligheten for de største fartøyene, og legge til rette for videre utvikling på Husøy. Kystverkets foreløpige estimater viser et kostnadsanslag på om lag 95 millioner kroner for prosjektet.

- På Husøy har kommunen gjort et godt arbeid med å forberede prosjektet, og Kystverket tar nå over stafettpinnen. Det gjenstår fremdeles en del forberedelser, og vi kommer ikke unna at vær og vind vil påvirke akkurat når spaden vil bli satt i jorda, men jeg er optimistisk på fremdriften, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.