Meny
barn-barnehage-24025632277_3ab60fbaba_o

Samtaler om ny barnehageenighet etter sommeren

Alle partiene på Stortinget har blitt enige om å ha samtaler med mål om en ny barnehageenighet knyttet til styring og finansiering av private barnehager. Målet med en bred enighet er å sikre ro og forutsigbarhet for sektoren over tid. 

Felles pressemelding fra alle partiene på Stortinget: 

Det er over 20 år siden barnehageforliket, både barnehagesektoren og utfordringene den står i har forandret seg mye. Partiene vil bruke høsten til å jobbe sammen for avklaringer, med mål om at regjeringen legger frem en lovproposisjon våren 2025, skriver partiene i en pressemelding. 

- Senterpartiet har hele veien vært opptatt av å jobbe for et bredt forlik for å sikre forutsigbarhet. For oss er det viktig å sikre det store mangfoldet som vi har i dag, hvor det skal være rom for både store, små, private og offentlige barnehager, sier stortingsrepresentantene for Senterpartiet i utdannings- og forskningskomiteen Anja Ninasdotter Abusland og Marit Knutsdatter Strand.