Meny
Kjersti og Emilie 150424

Sp vil etablere «Trygghetshus» for ungdom som har begått gjentatt og alvorlig kriminalitet

Senterpartiet mener det trengs et nytt tilbud for barn under 15 år som begår gjentatt kriminalitet og som er under den kriminelle lavalder, vedtok landsstyret i partiet i en uttalelse 15. april.

Senterpartiet vil derfor etablere Nasjonale Trygghetshus for ungdom som et nytt tilbud, der ulike aktører og tjenester rundt barnet skal samarbeide om et spesialtilpasset omsorgs- og oppfølgingstilbud. Institusjons- og botilbud i barnevernet må være tilgjengelig for barn i hele landet. Trygghetshuset må kunne etableres i barnets hjemregion, dersom det er til barnets beste.

- I dag ser vi at samfunnet ikke klarer å stille opp med beskyttelse og omsorg for ungdom under 15år som begår alvorlig og gjentatt kriminalitet. Verken kommunen, barnevernet, helsetjenesten eller politiet har rammene som trengs. Derfor foreslår vi nå å tenke nytt og utvikle Nasjonale-Trygghetshus som kan ivareta både barn, familien og samfunnet bedre, sier barne- og familieminister, Kjersti Toppe.

Senterpartiet vil videreføre prinsippet om at barnevernet skal ha som formål å hjelpe og beskytte barn, og ikke være en straff eller ha samfunnsvern som formål. Samtidig trenger barnevernet sterkere mulighet enn i dag til å hindre barn i å skade seg selv eller delta i kriminell virksomhet. Derfor må det absolutte forbudet mot å kontrollere digital kommunikasjon, f.eks. på sosiale medier, oppheves. Barnevernet bør ha mulighet til å gjøre nødvendige undersøkelser ved begrunnet mistanke om alvorlige forhold.

- For barn og unge som begår gjentatt og alvorlig kriminalitet er det avgjørende at vi får gitt et bedre tilbud raskere, slik at de kommer seg ut av kriminalitet og mot et bedre liv. Forslagene som Senterpartiet nå har vedtatt vil raskt bli løftet i regjering, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.