Meny
korn-landbruk-treske-tresking-åker-IMG_8489 kopi

- Sikrer norsk matkornproduksjon

Krigen i Ukraina gir usikkerhet rundt utviklingen i verdensøkonomien og det globale matvaremarkedet. For å øke nasjonal selvforsyning vil Regjeringen gi norske bønder økonomisk sikkerhet for å produsere matkorn gjennom å tilby økt målpris og økte tilskudd i vårens jordbruksoppgjør.

Landbruks- og matminister Sandra Borch er bekymret for den internasjonale situasjonen knyttet til matforsyning, og mener det er behov for å iverksette tiltak for å bidra til å få norske kornbønder til å så matkorn.

– Russland og Ukraina står for ¼ av verdens matkorneksport. Vi må derfor øke vår matvareberedskap og produsere mer selv. Det er et viktig bidrag for folk i Norge, men også for folk og matberedskapen i verden. Både Norge og andre vestlige land må nå ta et større ansvar for å produsere mer mat i den situasjonen vi er i nå.

En del importavhengige land i Afrika og Asia er helt avhengig av forsyningene fra Svartehavsregionen. Mye av råvarene som benyttes under Verdens matvareprogram i sultrammede områder, kommer fra nettopp Russland og Ukraina.

– Krigen gjør at sikkerhet for matforsyning står høyt på agendaen, både nasjonalt og internasjonalt. Det globale matvaremarkedet er mer uoversiktlig enn det har vært på lenge. Vi har et ansvar for å fø egen befolkning, derfor kommer regjeringen nå med tiltak for å få norske matkornprodusenter til å dyrke mer hvete.

Det er nå historisk høye gjødselpriser. Det tilsier at norske kornprodusenter trenger et tydelig signal for å satse på produksjon av matkorn denne sesongen.

– Det viktigste vi gjør nå er å øke nasjonal selvforsyning. Når verdenssituasjonen er slik som den er, har vi som nasjon et ansvar for å utnytte det potensialet vi har for å dyrke korn og matkorn i Norge. Det er en oppfatning hos en del produsenter at det ikke vil bli lønnsomt å gjødsle for matkvalitet. Da trenger bonden trygghet for at det skal være økonomi i å dyrke matkorn. Det er viktig å få gitt dette signalet før våronna starter, sier landbruks og matminister Sandra Borch.

Regjeringen varsler derfor allerede nå at tilbudet til årets jordbruksoppgjør vil inneholde økning i målpris for matkorn og økte tilskudd.

Det er viktig for meg å slå fast at det ikke er grunn til uro for tilgangen på mat, korn og fôr i Norge i dag. Konsekvensene for oss vil først og fremst handle om pris. Hvis eksporten fra både Russland og Ukraina faller bort, vil det føre til prisøkninger på verdensmarkedet.