Meny
Sp satser på mer praktisk læring framfor Høyres ensidige testing

Sp satser på mer praktisk læring framfor Høyres ensidige testing

Sist endret: 26.02.2024 #Oppland

Vi må legge til rette for at alle skal lykkes i norsk skole. Skolen har lenge vært mest tilrettelagt for elever som er teoretisk anlagte og flinke i det som læres i klasserommet. Praktisk læring og praktisk kunnskap har vært for lavt prioritet. Dette vil Senterpartiet og regjeringen få slutt på, skriver Marit Knutsdatter Strand.

- Av Marit Knutsdatter Strand (Sp), stortingsrepresentant fra Oppland og første nestleder i Stortingets Utdannings- og forskningskomite.

Bildet: Senterpartiets medlemmer i Stortingets utdannings- og forskningskomite: Marit Knutsdatter Strand og Anja Abusland.

Vi må verdsette og bygge opp under praktisk kunnskap likeså mye som teoretisk. Vi vet at vi får bruk for mange flere fagarbeidere fremover. Det må anerkjennes i grunnskolen, og vil bidra til at flere lærer mer.

Det viser seg at mange mister motivasjonen til læring når ungdomsskolen står for tur. Vi mener at måten man tilegner seg kunnskap på må bli mere motiverende og aktiv. Senterpartiet og regjeringen vil nå tildele 127 millioner kroner til en mer praktisk skolehverdag fra 5.-10. trinn.

Her kan alle landets kommuner søke for å få midler til å dekke utstyr til praktiske læringsmidler. Seinere i 2024 kommer rentekompensasjon for kommuner som vil ruste opp og bygge spesialrom og praktiske installasjoner for mer praktisk læring i skolen, med en ramme på 8 mrd. kr over åtte år.

Høyre er mest opptatt av mer testing og prøving, som ikke gir rom for en mer praktisk skole. Senterpartiet vil ha en skole der også de mer praktiske anlagte elevene skal kjenne på læring og mestring. Praktisk læring gir og elevene flere knagger å henge teori på.

Derfor er penger til riktig utstyr viktig. Pengene som nå bevilges kan brukes til eksempelvis sløydbenker, digitalt utstyr, kjøretøy, med mer. Der det er skoler som kunne tenkt seg rom for å lage musikkvideoer, ha verksted til arbeidslivsfag, eller ønsker å utvide mulighetene innen andre fag, er dette en kjempemulighet.

Relaterte personer

Marit Knutsdatter Strand

Stortingsrepresentant (Oppland)
1. nestleder i Utdannings- og forskningskomiteen og Sps fraksjonsleder

Rådgiver:
Ibrahim Ali, [email protected], 979 30 412
Telefon: 233 13 427 Les mer