Meny
2020 Willfred Nordlund stortingsrepresentant for Nordland

- Sps mål er rikelig og rimelig kraft

- Målet til Senterpartiet er at vi igjen skal ha rikelig og rimelig kraft tilgjengelig for folk og næringsliv. Det krever at vi både løser de umiddelbare problemene uten å skape nye, og at vi tenker langsiktig rundt løsninger og politikk, sa Wilfred Nordlund i stortingsdebatten om kraftsituasjonen.

Wilfred Nordlund (Sp), leder i Stortingets næringskomite, sitt innlegg i stortingsdebatten mandag 19. september etter olje- og energiministeren sin redegjørelse av om kraftsituasjonen:  

President

Kraft og energibransjen er fundamentert på et historisk samfunnsoppdrag. Et oppdrag om å skaffe rimelig strøm til bruk i hjem, til industrisatsing og øvrig næringsliv i hele landet. 

Nå står vi her vi står i dag. Med ekstreme priser og en verktøykasse som har sine begrensninger eller tar tid. Jeg skal ikke bruke tid nå på å fordele skyld.

Målet til Senterpartiet er at vi igjen skal ha rikelig og rimelig kraft tilgjengelig for folk og næringsliv. Det krever at vi både løser de umiddelbare problemene uten å skape nye, og at vi tenker langsiktig rundt løsninger og politikk.

Vi lever i en usikker verden med krig i Europa samtidig som vi også står foran andre problemer. Det betyr at vi har tøffe tak, diskusjoner og valg foran oss. 

For Senterpartiet handler kraft og energipolitikk om å trygge norske innbyggeres interesser, felleskapet og samfunnsverdier. Vi er opptatt av å trygge arbeidsplasser i den grad det er mulig innenfor regelverket vi må forholde oss til under krisen. Trygge fremtiden uten å skape nye problemer.

Det er en grunn til at Norge idag har en strømkompensasjonsordning for norske husholdninger, for idrettslag og frivillige organisasjoner og bostøtte til de med lavest inntekt.

Kraftsystemet er ikke enkelt. Det er det heller ikke å finne løsninger som treffer alle nå i krisen selv om noen forsøker å lage det inntrykket. Politikk må også henge sammen, særlig den økonomiske politikken, samtidig som den søker å skape trygghet i en usikker tid.

Det er bare kort tid til vi skal diskutere statsbudsjett for hele 2023 hvor det blir vanskelige valg som må tas, men hvor man har mulighet til helhet.

Strømkompensasjonsordningen for jordbruket og veksthusnæringen har vært en stund. I forrige uke varslet regjeringen at den skal forsterkes. Strømtiltaksordningen for øvrig næringsliv ble presenter av regjeringen forrige uke. Ordningene antas å ville kunne hjelpe om lag 20 000 bedrifter i områder med spesielt høye strømpriser. Den skal Stortinget i nær fremtid behandle.

Ordningen søker å trygge mange små og mellomstore bedrifter hvor man ikke har hatt mulighet til å skyve kostnadene over på kunden, hatt for vane eller mulighet til, å sikre prisene, men hvor strømkostnadene nå truer med å velte bedriftene overende.

Svært mange er glade for energitilskuddsordningen og lånegarantiordningen som regjeringen har laget i samarbeid med NHO, LO og Virke. Og flere er skuffet fordi de havner utenfor. Ingen ordning er perfekt, men det er ordninger som hjelper mange på kort sikt.

Samtidig styrker ordningene konkuranseevnen og reduserer kraftforbruket på lang sikt i næringslivet. Dette er kriseløsninger som i utgangspunktet skal vare frem til nyttår.

Da er målet vårt å få på plass det nye fastprisregimet som gir kraftbransjen mulighet til å tilby mye lavere priser enn i dag.

Til slutt, dette er en krise alle kjenner på, vi må løse den uten å skape nye. Vi må sikre nasjonal kontroll over kraftpolitikken og igjen skape trygghet for rimelig og rikelig med strøm i hele Norge.